לסוכות

הופעה שלימה
חלק א':

חלק בי:

ידידים חביבים מתוקים!
ברצוני למסור לכם משהו עמוק מאוד, כולכם יודעים כי אצלנו יום כיפור הוא יום הכי קדוש בכל השנה, השי״ת מכבס את כל הנשמות של כלל ישראל, וסולח לכל חטאותינו, היום הזה במדרגה הכי גדולה של קדושה.
אבל פתאום בא הבעל שם טוב זי״ע לפני מאתים שנה, הוא לימד אותנו דבר חדש לגמרי, דבר נפלא מאוד, שחג הסוכות הוא יותר מקוּדש.
היכן מתגלה קדושתו של הקב״ה בעולם? היכן המקום הכי קדוש? לפי המדרש בשביל להגיע לאור אמיתי צריך לעבור בשני מדרגות. מדריגה אחת- שיש מציאות של אור יפה ואמיתי, המדרגה השנייה למצוא את האור הזה, ולהשתמש בו בדרך שלו.
תחשבו, אני יכול להיות העשיר הכי גדול בעולם, ואני בונה ארמון הכי יפה בעולם עם הגנים הכי יפים, ועם כל זה אני לא מוצא את המקום שלי שם, זה הצער הכי גדול שיש בעולם.
זה מדריגת ארץ ישראל שנתן לנו השי״ת, שיהיה לנו מקום בעולם, ויש עוד מדריגה למעלה מזאת- עיר הקדושה ירושלים, ואח״כ יש באותו העיר את המקום הכי קדוש- בית המקדש, ובתוך בית המקדש יש את קודש הקדשים, היכן שהכן גדול נכנס בה רק פעם אחת בשנה- ביום הכיפורים.
העומק העמקות היא שהגמרא אומרת, שמיום שנחרבה בית המקדש, בני ישראל הם בגלות, וכל העולם בגלות, אין מקום בעולם שיוכל להתגלות קדושתו של השי״ת, זה צער גדול שלא נוכל להשיג כלל. אז הגיע הבעל שם טוב הקדוש, ואמר שכדי שיוכל להתגלות קדושתו יתברך, צריכים אנחנו לעשות את המקום הזה בעצמינו.
ובזוהר הקדוש כתוב, שיש שני סוגי אורות, יש אור פנימי, ואור סובב.
האור הפנימי נמצא רק בהכלים שמוכנים לקבל אותו, כי יש שני מדרגות בעולם, אחת של כלים, כמו אנשים שיש להם כלים יפיפיים, כמו בגדים נאים, בתים נאים, כל מה שהם עושים גם קיום התורה במדרגת כלים, זה נקרא כלים חזקים.
אבל יש עוד סוג של אנשים, שאפשר שהכלים שלהם אינם כ״כ חזקים, הבגדים שלהם לא כ״כ יפים, ואפשר שהם לא עושים כל דבר כמו שצריכים, אבל געוואלד! כשאתה עמהם יכולים לראות אור כל כך חזק מאיר.
אתם יודעים, אנחנו חיים בעולם של כלים ריקים, כמה פעמים לצערנו אנו פוגשים אנשים ברחוב הם שואלים אותי 'איך אתה מרגיש?' אתה מסתכל בעיניהם ואתה רואה שהם בכלל לא רוצים לדעת בכלל איך אני מרגיש, זה כלים ריקים. אבל נגיד כשאחד באמת אוהב אותי, ושואל אותי 'איך אתה מרגיש?', אני רואה שהוא באמת רוצה לדעת.
מה החילוק ביניהם, שמי שבאמת חושב עלי יש לו כל כך אור פנימי, כל כך אור קדוש בפנים.
כמה שהאור הפנימי הוא יפה מאוד, יש עוד אור, אור מסבב, האור הסובב אינו תלוי לפי הכלים שעושים לו, להאור הזה אין חלק מהעולם הבריאה, זה האור שלפני בריאת העולם, כי אפשר שאני מקיים את כל התורה ועדיין לא נגעתי באור הסובב, כי אור הסובב כמו אור השבת, זה הרבה למעלה מחלק המעשה.
והבעל שם טוב אומר שהאור הסובב אינו יכולה להכנס בכלים, אבל כל זמן שאנחנו בעולם הזה אנחנו צריכים כלים לקבל כל דבר, כי אם לא אנחנו לא נוכל לחיות.
עכשיו תפתחו את שערי ליבכם! הבעל שם טוב הקדוש אומר, איזה כלים הם הכי גדולים לקבל זה האור, הכלי היחיד שיכול לקבל את האור המסבב, הוא ״לב נשבר״.
כולכם יודעים, שהסוכה צריכה להיות מאוד יפה מבפנים, מלאה בקישוטים, אבל מה עושה אותה כשירה? המשנה אומרת שצריך להיות לה סכך מלמעלה, צריך להיות לה עלים שנשרו מהאילן כדי שתהיה כשירה, האם אתם יודעים עומקן של דברים?
תחשבו, אם אתה צריך לבנות בית לאיזה מלך בשר ודם, ודאי שתקנה את הסחורה הכי מעולה שיש, אבל אצלנו- עם בני ישראל, כשבונים את הבית למלך של כל העולם כולו. מוצאים אנו כמה עלים שנפלו מן האילן, אפשר שאתמול היו העלים על הארץ, ואפשר שכמה אנשים הלכו עליהם, ומה אנו עושים? מגביהים את העלים מעל ראשינו, למשך שבעה ימים אנחנו יושבים תחתיהם- 'בצילא דמהימנותא'.(בצל האמונה)
בראש השנה, היה לנו מעמד גדול לעמוד בשער הארמון של מלך העולם, תקענו בשופר התפללנו את כל התפילות, ועשינו את כל המצוות המיוחדות של ראש השנה, הודענו לכל העולם, וזה לזה, כי אנחנו לא בעלי הבית, אין שום מלכות ואין שום מלך שהוא מנהיג את העולם, יש רק אדון אחד, רבונו של עולם שברא ומנהיג את העולם בטובו.
ועכשיו בחג הסוכות, אנחנו מזמינים את המלך, לבוא אל סוכתנו, תחת העלים שנשרו מן האילן, האם אתם יכולים לדמיין את זה? ממש, אנחנו מאספים כל העלים הנושרים, כל הלבבות הנשברות של כלל ישראל, ושל כל העולם כולו, ויושבים תחתיהם, למה? אמר הבעל שם טוב הקדוש, שזה הוא ממש בית המקדש עכשיו בגלות, זה הבית המקדש לכל אחד שלבבו נשבר, זה המקום שהאור המסבב מאיר כל כך חזק, זה המקום שהמלכה נמצאת עכשיו, זה המקום שהקב״ה יושב עכשיו.
ועוד דבק עמוק מאוד: איזה דבר שומר אותנו? כל השנה אני אומר, בית חזק שנעשה מאבנים חזקים זה יכול לשמור אותי, וכן הגג שעל ראשי חזק זה שומר שלא יכנסו מי הגשם עלי, אבל פעם אחת בשנה, שבוע אחד מתוק, שבוע אחד חשוב, אנחנו מובילים הכל לתוך הסוכה הקטנה.
מצות סוכה פשוטה מאוד, לאכול ולישון בסוכה לשבוע אחת בשנה, שבוע אחד קדוש, השי״ת מגלה לנו שנדע, שהאבנים, הגגות, והכסף בבנק, וכל הכבוד שבעולם, הם אינם הסיבות שאני שמור פה בעולם. בסוכות יש לנו את הזכות לגור באווירה של קדושה, זמן של קדושה, זה דבר הכי גדול בעולם! כשהרוח מנשבת דרך דפני הסוכה, אפשר אנחנו קצת קרים, וכשמי הגשמים נוטפים עלינו קצת אנחנו קצת נרטבים, אבל געואלד לחסות תחת כנפי השכינה, אנחנו ממש יודעים מי באמת שומר אותנו, ומה זה נקרא הבית האמיתי בעולם. יה״ר שנזכה כבר לבית המקדש השלישי שיבנה במהרה בביאת הגואל צדק אמן.