1- בראשית

השבוע אנחנו בעזרת ה' נתחיל את התורה מחדש געואלד!
התורה מתחילה באות ב'- "בראשית", ולא באות א' בכוונה, גם הגמרא מתחילה בדף ב' ולא בדף א', אתם יודעים מדוע?
זה תורה עמוקה מאוד מאוד, התורה רוצה ללמד אותנו שיש משהו במצוות תלמוד תורה, משהו נוסף ללימוד עצמו, זה הקשר שלי עם התורה, לכן הלימוד עצמו של התורה מתחיל באות ב', בשביל ללמד אותנו שהדבר הראשוני ללימוד התורה זה הקשר שלנו עם התורה, ובגמרא אתם יודעים מזה דף א'? דף א' זה הכריכה ששם אני נותן את הנשיקה לגמרא.
ובכן הסבא של הסבא שלי שלי היה חסיד של רבי מרדכי יוסף בעל מי שהילוח מאיז'ביצא, וחסיד של בנו, רבי יעקב בעל 'בית יעקב' מאיז'ביצה.
העניין של ה'בית יעקב' היה, שהוא היה הצדיק היחיד בעולם שלמד גמרא עם החסידים שלו בכל לילה, משתיים עשרה עד ארבע. ה'בית יעקב' היה גאון עצום ונורא. אילו היינו זוכים להייות אצלו חודש אחד בלבד, כבר היינו גאונים עצומים.
אחד מחסידיו כתב ספר בשם 'דור ישרים'. וכך הוא כותב: 'דעו לכם, בדיוק בשעה שתיים-עשרה היה הרבי נכנס עם הגמרא. בדיוק שעה שתיים עשרה הוא התחיל, ובדיוק בשעה ארבע הוא גמר. הלימוד היה 'מן השמים'- טל מן השמיים. אבל הכל עוד לא היה שווה, כמו שהוא דקר את ליבנו כשהוא נישק את הגמרא, אחרי שהוא סיים ללמוד. איזו אהבה! איזו שמחה!'.
רבותי, אני מברך אתכם, לא רק שתלמדו כמו הצדיקים, אלא שתיזכו לנשק את הגמרא אחרי הלימוד כמו שהם נישקו. זה לא פשוט- זה משהו אחר לגמרי!
'ויאמר אלוקים יהי אור'(בראשית א,ג)- הרבי מקוברין מפרש: לא שהקדוש ברוך הוא אומר- 'יהי אור', אלא להפך: אם אדם בחושך, הוא אומר 'אנא ה' תאיר לי את הנשמה! 'יהי אור"
וזה הפירוש: ויאמר, אלוקים יהיה אור'. יהודי מבקש מהקב"ה 'ריבנושל עולם יהי אור'!
לפעמים אדם מרגיש קצת בעולם חשוך, למשל בן אדם שמחפש הרבה זמן אשה. בעולם של חושך: "תוהו ובוהו וחושך על פני תהום" עלינו להתפלל חזק חזק: "ויאמר אלוקים יהי אור".
עד שאדם מוצא את בת זוגו או שאדם עד מוצא מקום לפרנסה, או עצה טובה בחיים, הוא קצת כועס על הקב"ה 'געואלד, ריבנושל עולם, מה אתה רוצה ממני! אתה שולח אותי לעולם הזה בלי בת זוג, מה אני עושה כאן?'.
אבל ברגע שאדם מוצא את בת זוגתו, פתאום: מצא טוב. 'מצא אישה מצא טוב'. פתאום הקדוש-ברוך-הוא הוא טוב.
ועוד תורה עמוקה על ארץ ישראל: רש"י בתחילת פירושו לתורה, אומר: 'כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעניו" כלומר הקב"ה נתן את ארץ ישראל למי שהוא רוצה. זהוא הביאור הרגיל.
אבל רבנו הקדוש מאלכסנדר בעל ה'עקידת יצחק' אומר: "למי שישר בעיניו"- כלומר, למי שיש לו עיניים ישרות. הקדוש-ברוך-הוא נותן לנו את הארץ, כי יש לנו את העיניים של הקדוש-ברוך-הוא.

ארץ-ישראל התחילה להיבנות על ידי יהודים שלא כל-כך שמרו מצוות מדוע? פשוט מאוד. אם יהודים כשרים שלומדים תורה ומקיימים מצוות היו בונים את הארץ, היו חושבים שהארץ ניתנה לנו בגלל אך ורק בגלל קיוום המצוות. אבל עכשיו אנחנו יודעים שהארץ ניתנה לכל יהודי מצד סוד הנשמה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>