2- נח

נח לא החזיר בתשובה אפילו בן אדם אחד. הוא בנה את התיבה מאה ועשרים שנה. איך יכול להיות שהוא לא הצליח להחזיר בתשובה אפילו בן אדם אחד, הוא הרי יכול היה יכול להחזיר בתשובה כל יום?
אלא, שההבדל בין אברהם אבינו לנח הוא פשוט מאוד. על נח כתוב "את האלוקים התהלך נח". נח עשה הכל על פי שורת – הדין. נח תמיד אמר: 'זה אסור, וזה אסור, זה בטוח אסור ולמה שלא יהיה גם זה אסור?'
אבל אברהם אבינו, עליו השלום, קירב כולם לקדוש ברוך- הוא. ואיך אברהם אבינו עשה את זה? "ואל הבקר רץ אברהם" – געוואלד! "רחצו רגליכם והשענו תחת העץ" כך קירב אברהם – את הגוי הכי שפל. געוואלד! הלווי שנזכה גם אנחנו לזה.
רבנו נח לא החזיר בתושבה אפילו בן אדם אחד. מדוע הוא לא החזיר? נח ממש האמין, שאם אדם הוא לא טוב, הוא לא יכול לשנות את עצמו. אם אדם הוא לא טוב הוא לא טוב. נח האמין שאם יהודי אוכל חזיר, ובשבת הוא החליט שהוא יאכל רק כשר, נח אמר בוודאי ביום שני הוא ישוב ויאכל חזיר. אבל הסבא הקדוש שלנו אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא: 'ריבנו של עולם, תן לי חמישה צדיקים. אני – נכנס לתוך סדום, אני נכנס לשאול תחתיות, ומהם אני יביא את המשיח'.
בדרך כלל הרבנים עומדים בבית הכנסת על יד ארון הקודש. אבל מדוע הם צרכים לעמוד שם? אני עומד ליד פתח בית הכנסת, כדי שאם מישהו ייכנס לבית הכנסת אני אוכל להגיד לו 'שלום'.
אצל אברהם אבינו כתוב: "והוא יושב תחת האוהל". רבותי, אני מברך אתכם שתזכו לשבת ליד הפתח של ישראל. לכל אחד יש לב, ולכל אחד יש פתח בתוך הלב שם תשבו. שתהיה לכם מסירות נפש למען עם ישראל בשמחה ובמתיקות רבה, שתקדשו שם שמים ברבים, עד שכל מי שרואה אתכם יאמר: 'איזו שמחה לראות אתכם'. הקדוש ברוך הוא נותן הזדמנות לעם ישראל, ולכל אחד, להזכיר ליהודי אחר שהוא יהודי.
פעם אחת, בשעה ארבע לפנות בוקר, הלכתי על החוף הים
בתל אביב וראיתי בחור לא כל כך דתי, שיושב שם ובוכה. ניגשתי אליו ושאלתי אותו: 'למה, אחי, אתה בוכה?' הוא אמר לי: 'הגיד לך את האמת. כסף יש לי, ואני יודע מה לעשות איתו. אני יודע לעשות עם כל מה שיש לי. אבל יש לי גם כן נשמה, ואני לא יודע מה לעשות עם הנשמה שלי!'.
הלכתי פעם בתל אביב וחיפשתי רחוב מסוים. ראיתי יהודי בלי כיפה, ושאלתי אותו איך מגעים לרחוב הזה. היהודי התחיל ללכת איתי, והראות לי את הדרך. אמרתי: 'אתה לא צריך ללכת איתי ולטרוח בשבילי. רק תגיד לי איפה הרחוב. ענה לו היהודי: 'מה אתה חושב, אם אין לי כיפה אני לא מחפש מצות? דע לך אין יהודי, שלא מחפש מצוות. איזה יהודי קדוש, געוואלד!!!
ידידים מתוקים כולכם יודעים שיש ג׳ מדרגות בהליכה , יש הליכה לפני , הליכה ביחד, ויש הליכה אחרי, הדרגה הנמוכה שאב ואם מחנכים את הילדים שלהם בדיוק בדרך שלהם, איך שהם רוצים, ויש דרגה יותר גבוהה, שמוכנים ללכת ביחד עם הילדים שלהם, דהיינו שלא מצווה אותו בדיוק לעשות כמו שהוא רוצה אלא הוא קצת משחרר, אבל ללכת מאחורי הילדים שלך זה הכי עמוק, זה המדרגה הכי עמוקה והכי גדולה שיש, וכן כך בעבודת ה' שה' מסתכל עלינו כבנים, יש מדריגה של תשובה שאני – יודע שהשי״ת הולך לפני, ורק משום שהוא מאיר לי אני רץ עליו. ויש מדרגה שאני רוצה ללכת עם השי״ת ביחד, שהוא עוזר לי, ואני גם משתדל 'בשבילו'. אבל הכי גבוהה זה כשאני הולך אחרי שאני מסתכל אחורה שלי ואני רואה שכל מה שעשיתי – הוא עמוק ויש בו הרבה יותר עומק, ואני מתחיל עוד הפעם מחדש בשמחה חדשה. ויש גם עניין של ריצה לפני ה' יתברך, כך
אצל אברהם אבינו כתוב: "והוא יושב תחת האוהל". רבותי, אני מברך אתכם שתזכו לשבת ליד הפתח של ישראל.
לכל אחד יש לב, ולכל אחד יש פתח בתוך הלב – שם תשבו. היה נח איש צדיק תמים שלא רק שהלך ביחד עם השם, אלא הלך לפני ד', שאפילו שה' יתברך לא מאיר לך אתה הולך אחריו בתמימות גמורה. כמו שאמר השי״ת לאברהם ״התהלך לפני והיה תמים״ נמצא כי צדיק תמים הולך לפני ד׳ , זה הדרך שאברהם הלך לפני ה', אברהם למד זאת מסבו נח הצדיק התמים, ויהי רצון שנזכה לעבוד אותו יתברך בתמימות ולב שמח בביאת גואל צדק במהרה בימנו.

2

חבירים וידידים!!!
אתם יודעים, למה יש אנשים ששונאים זה את זה?
בגלל שחושבים שהם באמת יודעים להכיר את השני ולמדוד מי הוא 'באמת'.
וכן למה יש הורים שצועקים על ילדיהם?
בגלל שחושבים שבניהם הם רחוקים כל כך מהדרך הטובה.
אבל דעו נא, כי לעולם אי אפשר לדעת, כי כמו שברא הקב״ה את האדם בצלם אלוקים, וכיון שלא יכולים לראות את הקב״ה, כן לא יכולים לראות את האדם שעומד כנגדך, מה אתה יודע באמת כמה קדוש הוא, הוא יכול להיות צדיק נסתר ממש ואתה לא מרגיש את זה בכלל.
זה עיקר מה שלמד אותנו הבעל שם טוב הקדוש זי״ע, שלעולם אתה לא יכול לדון את חבריך, ולא תוכל להשיג את מדריגתו בקדושה.
ולכן אני מברככם, שנזכה כולנו לעינים חדשות, עינים טהורות, עינים עמקות, שנוכל להסתכל על כל בן אדם הרבה יותר עמוק, בהסתכלות חדשה, שיהיה ברור לנו בעמוק שאי אפשר כלל להשיג את קדושת עם בני ישראל.
הבעל שם טוב אומר שתיבה פירושו תיבות התפילה, שצרכים להתפלל כל כך בכל הכח והכוונה עד שיאירו התיבות שיצאו מפיו, וזה מה שצווה השם יתברך את נח שילמד את סוד התפילה.
ובזכות זה ינצל בתוך התיבה, שנכנס בה עם כל משפחתו ושאר החיות והבהמות הנצרכים לקיום המין, הגם שאנו
מתפללים שמונה עשרה בכל יום שלשה פעמים באותם התיבות ולא נשתנה הנוסח לאלפים שנה, אבל מה שבין המילים, בצרכיו של כל אדם ומצבו, זה משתנה בכל רגע, זה נקרא תורה שבעל פה, את זה לא יכולים לכתוב, זה הסוד שבין כל אדם להקב"ה, ולכן בתפילה זה הזמן שכל אחת מתבודד עם הקב"ה, וכשאדם יודע באמת איך להאמין בה' יתברך ולהיות לבד עמו יתברך, אז מגעים לאחדות עם כלל עם ישראל, ויכול למסור את אמונת ה' לכל העולם כולו.
נוסיף עוד תורה מתוקה על התבודדות: יש התבודדות בין אדם לקדוש – ברוך הוא, ויש התבודדות בין אדם לעוד אדם.
אדם שלא יודע איך להתבודד עם עוד אדם, לא יודע איך להתבודד עם הקדוש-ברוך- הוא.
אדם שלא מתבודד עם אשתו, אדם שלא מתבודד עם הילדים שלו, כשהוא מתבודד עם הקדוש-ברוך-הוא, ה׳ יתברך אומר לו: תשמע, תעשה לי טובה, תתבודד קודם עם הילדים שלך, תתבודד עם אשתך, תתבודד עם בני אדם שצריכים אותך.
ראיתם פעם אדם ניגש אל חברו כדי לומר לו משהו, וחברו בכלל לא מתייחס אליו?
מה הבעיה שלו? הוא מעולם לא התבודד. אולי הוא מתפלל שלוש תפילות ביום, אבל הוא מעולם לא התבודד.
לך לך
"לך לך אל הארץ אשר אראך". כל הצדיקים שואלים: הרי לאברהם אבינו היו עיניים של נביא, ואם כן, הוא יכול היה לשבת במקומו ומשם לראות את הארץ! וכולם מסבירים שלראות את הארץ, לא מספיקה אפילו נבואה, אלא- "אל הארץ אשר אראך"- רק הקדוש-ברוך-הוא, בכבודו ובעצמו, יכול להראות לנו את הארץ.
יהיה רצון שנהיה קשורים לא רק לסודות התורה, כי אם גם לסודות עם ישראל, ולסודות ארץ ישראל, וסוד החיים.
ונמשיך בעוד תורה עמוקה, על עומק החיים, תורה שחסרה להרבה אנשים, שאילו היו יודעים אותה, החיים שלהם היו נראים אחרת. זכרו את זה! זוהי תורה מה'עקידת יצחק', שהיה אחד מגדולי המקובלים במאה ה-14. הגמרא אומרת שכבר ארבעים יום לפני הלידה, הקב"ה אומר לכל אחד מי יהיה בן זוגו. ובכן שואל ה'עקידת יצחק": למה שהקב"ה לא יגיד בבר מצווה, בבת מצווה, או בגיל שמונה עשרה מי הזיווג למה ממהרים להגיד כבר ארבעים יום לפני הלידה?
והתשובה היא שאף אחד לא יכול לדעת באמת מי הוא בן-זוגו האמיתי, רק הקב"ה יודע. החבר הכי טוב שלך יגיד לך: 'אתם זוג מהשמים!', אבל האמת היא שאין לו מושג, אף אחד לא יודע רק הקב"ה. ולכן מסבירה הגמרא שלפני שאנשים נולדים הקב"ה שם בלבו של כל אחד קול קטן, נבואה קטנה, שידע עם מי להתחתן. אני מברך אתכם שתקשיבו לקול הקטן והעמוק הזה, הנבואה הקדושה הזאת.
אני גם מברך אתכם שההורים שלכם יהיו גאים בכם, אבל העיקר- אל תהיו יהודים שטחיים. יש מעט יהודים עמוקים. ולהיות יהודי שטחי זו סתירה. כי הקב"ה לא הוציא אותנו ממצרים, ולא נתן לנו את התורה, ולא עברנו אלפיים שנות גלות, ולא חזרנו ארצה- כדי להיות שטחיים. אם אתן לך מיליון דולר, אני מקווה מאוד שלא תקנה עם זה דברים חסרי ערך כמו סוכריות אלא אם עברנו כל כך הרבה כאב, ולמדנו כל כך הרבה, צריך שיצא מזה משהו בעל משמעות.
אתם יודעים מה כל כך מיוחד ביהודים? כשעמדנו בתחתית הר סיני לקבל את התורה, באו כל אומות העולם ואמרו: 'למה לא נתת לנו את התורה?', אבל הקב"ה ענה להם בשאלה: 'האם אתם יכולים להגיד לי מה שמו של סבא שלכם? וזה ממש עמוק.
אתם יודעים מה זה 'אידישקייט', מה זו יהדות? זה לדעת, שאני רק ממשיך איפה שסבא שלי הפסיק, אני רק ממשיך את העבודה שלו ואת מה שאבא שלי מלמד אותי. אנחנו לא אינדיווידואליסטים שבונים באוויר, אנחנו בונים כביש ראשי, ואם הסבא שלי גמר קטע מסוים, ואבא שלי המשיך אותו אז גם אני ממשיך אותו. אתם יודעים מה זה יהודי שטחי? יהודי שבונה לעצמו כביש איפה שאף אחד לא צריך אותו, אולי רק הוא כביש שאף אחד לא יעבור בו- כי הוא בעצמו לא יודע לעבור בו.
אני מברך אתכם שתדרכו ותעברו דרך הכביש של הסבא שלכם, ושתמשיכו לבנות אותו. ואם לפעמים הלבנים כבדות, צריך חברים טובים שיעזרו לסחוב אותן.
אנחנו חיים בעולם שמתמקד ומתרכז בשאיפות שונות: להגיע לירח, להגיע לכוכבי הלכת, אבל עוד לא למדנו להתקשר כאן בין אדם לחברו. ואני מברך אתכם: שגם אם תלכו לאוניברסיטה ותלמדו הרבה חוכמות זרות, תתמקדו בדבר החשוב הזה- תתקשרו לאנשים שמסביבכם, למשפחה ולחברים.
אנחנו חיים בעולם מערבי, מפחדים לגעת אחד בשני, 'אל תתקרב אלי'. לאט לאט מבינים כמה זה גרוע, אם נמשיך ככה זה רק יגרום לנו להתרחק אחד מהשני.
יש מדענים שיודעים לבנות טילים אבל לא יודעים איך לדבר עם הילדים שלהם. זה לא רק במדע- יש פסיכולוגים שכותבים על פסיכולוגיות ילדים ומשפחה, ולא יודעים איך להתקשר עם הילדים שלהם!
לכן חברים מתוקים אנחנו צריכים לגלות את העומק שיש בארץ ישראל, בכוחות שיש ביהודי, ולהתעמק עוד ועוד שנזכה אכי"ר!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>