4- וירא

אתם יודעים ידידים, לפעמים שוכחים כמה הקב״ה אוהב אותנו המיוחד את עם ישראל, אבל מיד כשנזכרים כבר הכול חוזר להיות טוב כמו שהיה מקודם.
לפעמים שוכחים את הברית שיש לבני ישראל עם ד׳- הברית שכרת עם אברהם אבינו, אבל לא מובן בכלל איך יתכן ששוכחים שהשי״ת לא מוציא את רצונו בתיקון העולם בלי בני ישראל, ואנחנו לא יכולים לחיות בלי השי״ת, כי אהבתו יתברך אלינו הוא בלי גבול. בלי השפע שיורד לנו אלינו בכל עת, החיים לא היו ממשכים אפילו לרגע אחד.
כל אחד יש לו שתי בריתות עם ד׳- אחת ברית שלו הפרטית, ואחת ברית כללית עם כל כלל ישראל.
מה פירוש ברית עם ד׳? יש שחושבים שפירושו להיות רק עם ד׳ אבל בלי העולם, והם מסוגרים בחדרם לא רוצים ליצור קשר עם זולתם, ולא רואים אנשים שאינם מאמינים. אבל, האמת ברית עם השי״ת פירושו, שידע ויתחבר עם כל סביבתו ויבקש דרכים איך לקרבם להשי״ת, ואם אברהם אבינו לא היה מסתכל על שלשת האורחים שנראים מלוכלכים ורחוקים, לא הייתה לו ח״ו הבשורה על הולדת יצחק בנו, שזה כל המשך של כלל ישראל, ואיך הייתה תקווה לעולם בלי בני ישראל הקדושים?
נמשיך בתורה עמוקה של האיז'ביצר הקדוש: הוא שואל למה נח לא החזיר בתשובה את דורו? ואפשר לומר שזה כוונתו של האיז'ביצר, משום שנח דיבר עימהם על עבודת ה', אבל הוא לא האיר לתוך ליבם את קרבת ה' יתברך.
בפרשת שבוע שלנו כתוב על אברהם ״וירא אליו השם״ שהשי״ת האיר לאברהם אבינו בלי דיבור, משום שעכשיו אברהם היה כל כך קרוב לד׳ והשי״ת נגלה אליו באור גדול, וזה הרבה יותר מדיבור, ובכוח הזה השתמש אברהם לקרב את דורו לד׳.
וכן 'המאור ושמש' אומר על רבו ראש בני הגולה ר' אלימלך מליזענסק זי״ע שהחזיר בתשובה בלי דיבור רק נשמתו הגדולה והטהורה האירה לתוך הלב של כל רואהו, ועל ידי כך היו נמשכים ומתקרבים לה׳, בשביל להאיר לאנשים צריכים להיות קרובים מאוד אליהם ואז יכולים לקרב אפילו הרחוקים ביותר, כמו שרואים בלשון הזוהר הקדוש הרבה פעמים- ״תא חזי״(בא ותראה) בלשון של ראיה ולא של שמיעה, כי סודות התורה זה בחינה של ראית והרגשת ה', ולכן ע"י סודות התורה מחזירים אפילו אנשים הרחוקים מאוד, וזה הכוח של השירה והסיפורים שהם גבוהים יותר מהדיבור הרגיל.
וכך נהג אברהם אבינו, ששאל את ה' למה לא יכולים להאיר לאנשי סדום גם כן? ומתוך תפילתו של אברהם לוט ניצל. על ידי הערה והארה זו נתגלה דוד המלך וגם משיח שהוא מזרעו של לוט שיאיר בכוח אורו של משיח לכל העולם כלו ולתוך עומק העמקות של לבנו לקרב אותנו להשי״ת, יהי רצון שנזכה כולנו במהרה לאורו אמן!!!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>