חיי שרה

וכן כמה חולים נתרפאו עמה, וזה עומק העניין של 'להיות ממש'- "ויהיו חיי שרה" בכל דבר שעושים, ויה״ר שנזכה להיות בכל מקום וזמן בהויה ממש, בביאת גואל צדק במהרה בימנו אמן.
ולכן מגילת אסתר סודותיה הן באותיות שמו של הקב״ה אינו נזכר בפירוש רק בראשי תיבות, כי תורה שבעל פה הן אותיות, אני מסתכל כל כך הרבה על כל אות באהבה, עד שהקב״ה מגלה לי איך ששמו נרמז בראש כל אות, ולכן ר׳ עקיבא היה יושב ודורש כל תג ותג של האותיות, ותלמידיו לא הבינו, הם טענו שאפשר להיות יהודי צדיק בלי לדעת את האותיות, לזה ענה ר׳ עקיבא, אמת שיכולים להיות יהודי בלי האותיות, אבל אי אפשר להיות אסתר המלכה בלעדם, מדרכי ואסתר מלכו על כל העולם.
נתגלה להם שעם ישראל הם קדושים, שהשי״ת קדוש, הם גם למדו שהדרך שאנו מלמדים את העולם שיש בורא אחד, זה לא עם תיבות, רק דרך יותר עמוקה עם האותיות, גם לגוים יש תרגום של התורה אבל עדיין הם גוים, תורה שבעל פה היא הידיעה העמוקה שיש מהקדוש ברוך הוא, זה הידיעה של כל אות וכל תג.
כולכם יודעים שתיבת ויהיו נקראת ״ישר והפוך אותו דבר״ דהיינו ״ויהיו ממש״ ששנותיה של שרה אמנו ״הייתה בהם הויה ממש״ דהיינו שבכל מקום שהייתה ובכל דבר שעשתה – ״הייתה״ כל כלו שם, וזה אומר רש״י כי כל שנה נדרשת לעצמה, היינו כל שנה וכל רגע של חייה, נדרשת, שעשתה כל דבר בכל עומק לבה ונשמתה. ועומק העמקות הוא איך יכולים להיות בכל דבר בכל הלב? זה רק כשכל מה שעושים משתדלים לעשות טוב וחסד לשני, וזה ״כולם שווין לטובה״ שהייתה עוסקת לעשות חסד וטובות עם כל אחד, וכשהתפללה על עצמה שתזכה לבנים, אמרה ״רבונו של עולם אם אתה כבר נותן לי בן, אנא תן בן גם לכל עקרה שבעולם, כי אני לא יכולה לסבול שרק יהיה לי בן ולא לעמה שלי או למי שהיא בסוף העולם״ ואכן כמה עקרות נפקדו,
"וַיִּהְיוּ חַיֵּי שָׂרָה מֵאָה שָׁנָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה וְשֶבַע שָׁנִים שְׁנֵי חַיֵּי שָׂרָה"
במדרש כתוב: שרבי עקיבא היה יושב ודורש והצבור מתנמנם בקש לעוררן מה עשה? אמר מה ראתה אסתר שתמלוך על שבע ועשרים ומאה מדינה? אלא בא אסתר שהייתה בת בתה של שרה שחיתה 127 ומלכה על 127 מדינות. וכל פעם שאחד גואל את ישראל תמיד אסתר עוזרת לו ומסיעת לו במלוכה שלו, כי הייתה נחנכת ע״י מרדכי הצדיק, לכן זכתה למלוך על קכ״ז מדינות, מצינו שלאסתר יש מלוכה גדולה.
ור׳ עקיבא היה דורש כל אות שבתורה וכל תג שבאותיותיה, ותלמידיו לא הבינו למה צריכים לדרוש את האותיות, למה צריכים לדרוש את התגין? ר׳ עקיבא היה ראש תורה שבעל פה, שכמוהו אנחנו צריכים כ״כ בשביל החיים שלנו, כי עץ הדעת הוא כשאנו יודעים את כל מה שצריכים לעשות ע״פ תורה. אבל יש ידיעה עמוקה יותר מזו, זאת למעלה מתיבות, זה נקראת מלכות, כי למלך יש את העומק והעמקות בכל ענין.
וכולכם יודעים ששרה הייתה נביאה גדולה יותר מאברהם אבינו. הקב״ה אמר לאברהם 'כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה', ולעומת זה לא מצינו בפירוש את נבואתה בתורה, רק ברמיזה במעשה של ישמעאל, התורה רק כותבת נבואותו של אברהם. כי נבואתה של שרה הייתה באותיות, התורה של ר׳ עקיבא תורה של בעל פה.
מה הן האותיות? כשאני מקבל מכתב מהבנק, רק הסכומים הם נחוצים, אבל האותיות לא, אבל כשאני מקבל מכתב אהבה מהקרוב אל לבי מידיד נפשי, אז אני מסתכל על כל אות אלף פעמים ואני דורש כל תג, נמצא כי אפשר שאבי לומד אתי תורה של התיבות שבכתב שניתן לכתב, אבל לאהוב את התורה הקדושה שכל אות ממש תאיר את עיני זה רק בא מהאם, העמוקה מני ים. זה מה שאמר ר׳ עקיבא, איך זכתה אסתר למלוכה על קכ״ז מדינות, זה היה רק משום שלמדה את העומק של התורה באהבה משרה אמנו, שחיה קכ״ז שנה, ומה שאמר הזוהר "כולם שווין לטובה" דהיינו שכל אות ואות דרשה לטובה. ימי צדיקים הם תמימים, ולכן חיה בדיוק קכ״ז שנה, שזה הסכום של שנים להשלימה בתמימות, כדי שתוכל למסור את תורתה לאסתר המלכה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>