1- ויצא

בעומק של העומק. כל כך עמוק ששום דבר לא יכול להוציא את זה ממנו. 'המליך אות סמ"ך בשינה' האות סמ"ך עגולה. היא מקיפה אותך לגמרי. והקשר בין עיגול ובין שינה הוא, שמה שאתה יודע אפילו בשינה שלך, זה מה שמקיף אותך לגמרי. שזכה לשינה העמוקה של יעקב אבינו ונמליך את ה' בכל מקום הוא יהיה 'ניצב עלינו' כל הזמן ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימנו אמן כן יהי רצון.
'המליך אות סמ"ך בשינה.' מהי השינה?
מצד אחד, שינה היא מוות- 'שנת עולם'. כשאדם מת ונקבר, אומרים שהוא ישן בהאדמה. אבל מצד שני, שינה היא משהו שיכול להיות גבוה ונשגב.
בחודש כסלו אנחנו מתקנים את השינה. שינה היא 'שכיבה'- 'בשכבך ובקומך'. ו'שכיבה' היא המילה המבטאת גם את החיבור בין איש ואישה.
מה הקשר בין איש ואישה?
שני הדברים לא באים מהראש שלך. רק כשאני ער הראש שלי למעלה. לא כשאני ישן. לישון זה להיות בלי ההכרה של הראש. גם הקשר שלי עם אשתי לא בא מהראש. הוא בא ממקום הרבה יותר עמוק. החיבור בין בעל ואשתו הוא הגילוי הכי עמוק של יחוד השם בעולם. בית המקדש נקרא ביתו של הקב"ה. אתם יודעים איך נקרא 'קודש הקודשים'? 'חדר המיטות'. חדר המיטות של הקב"ה… נורא ונשגב. שם הוא מקום היחוד השלם בין הקב"ה ובין עם ישראל.
התורה של כסלו לא יכולה לבוא מהראש. הסגולה של החודש הזה היא- שינה, לכן חנוכה לא יכול להיות ערנות מוחלטת, כזאת שבאה מהראש. חנוכה לא יכול להיות ערנות מוחלטת, כזאת שבאה מהראש. חנוכה צריך להיות משהו חצי-ישן כזה… אבל מהסוג הכי גבוה.
את פרשת 'ויצא' אנחנו קוראים תמיד בחודש כסלו. הפרשה הזאת מתחילה מהשינה הכי גבוהה: 'ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. ויפגע במקום, וילן שם כי בא השמש, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו, וישכב במקום ההוא. ויחלום והנה סולם מוצב ארמה וראשו מגיע השמימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והנה ה' ניצב עליו…'
והשאלה הכי עמוקה היא: מדוע נראה ה' ליעקב אבינו דוקא בחלום, מתוך שינה? האם לקבל נבואה מהקב"ה כשאתה ער, זאת לא מדרגה יותר גבוהה? אבל האמת היא: 'מעלין בקודש'. אברהם אבינו היה נשגב- 'האדם הגדול בענקים'. יצחק אבינו העמיק יותר. ויעקב אבינו הוא הכי עמוק. והמחזה הגבוהה ביותר שנראה לאבותינו הקדושים הוא- סולם יעקב. הסולם הזה נותן לנו כוח בכל הדורות. 'עולים ויורדים בו'- עליות וירידות… ולמרות הכל- 'והנה ה' ניצב עליו'. הקב"ה תמיד אתנו.
והמחזה הנפלא הזה, האם לא היה יעקב ראוי לראות אותו כשהוא ער, כשהוא במלוא ההכרה?
אבל האמת היא שהשינה של יעקב אבינו עמוקה יותר מכל הערות שבעולם. אני רוצה שתדעו: עם ישראל מתחיל מיעקב אבינו. לא מאברהם אבינו שיצא ממנו גם ישמעאל, ולא מיצחק אבינו שיצא ממנו גם עשיו. רק יעקב אבינו- 'מיטתו שלמה'. כל מי שהוא מזרע יעקב הוא יהודי ונשאר יהודי. זאת העובדה שאינה ניתנת לשינוי. אתה יכול להתנצר ולהיות האפיפיור ברומא- זה לא משנה. אתה נשאר יהודי. אם תחזור בתשובה לא תצטרך לעבור גיור…
וכאן אני רוצה שתפתחו את שערי הלב: זאת התורה הכי עמוקה של איז'ביצא. איך אתה יכול לזהות בתוכך דבר שאי אפשר לבטל אותו, שהוא חלק יסודי בך?
התשובה היא: כשהוא כל כך יכול להיפטר ממנו. אבל דבר שחדר ללא-מודע, לתת-מודע, או שנעשה חלק מהעל-מודע שלך, זה משהו אחר לגמרי. כן, באופן מודע אתה יכול אולי להוציא אותו מתוכך. אבל זאת אשליה. בעל-מודע שלך הוא עדין נמצא.(עיין בספר 'לב השמים' באריכות).
יעקב אבינו, זה לא רק אל-מודעות. יעקב אבינו, זה על-מודעות, היפר-מודעות. בין כשהוא ער ובין שהוא ישן, יהדותו היא ממש בעצמותיו. היא ממלאת את ישותו. זה העומק של העומק. למה הילדים שלי יהודים? כי אנחנו, ההורים שלהם- יהודים.
אתם מבינים? מה שעבור ממני לילדים שלי, זה לא מה שיש לי במודע. זה מה שיש לי בעל-מודע.
אני יכול להיות איינשטיין, והבן שלי טיפש גמור. זה אפשרי, מפני אני לא מעביר לילדים של את מה שיש לי בראש. מה שעובר ממני לילדים הוא- העומק של העומק שבי. עכשיו אתם מבינים מה זה אומר שהנבואה הראשונה של יעקב אבינו היתה בחלום? זה אומר שיעקב אבינו, אפילו בזמן שישן, הוא היה מלא קדושה. 'והנה ה' ניצב עליו.' ידיעת ה' היתה חדורה בו יותר מכל דבר אחר בעולם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>