2- בשלח

ידידים נחמדים, הצדיק ר׳ קלונימוס קלמן בספרו ״מאור ושמש״ מביא בשם המדרש והזוהר, וזה לשונו ״האומר שירה מוחלין לו עוונותיו״, כי ע״י השיר יעורר אהבת ד׳, המגיעה למקום גבוה מאוד של כולו טוב, וכמו השב מתוך אהבה, שזדונות, כמו שנאה מקורם מעברה, נעשים לו זכויות, כשהגיעו בני ישראל לשירת הים, מתוך השיר נזדככו וזכו שהיתה כל כך אהבה ואחדות ביניהם.
הבעש״ט הקדוש, ר' לוי יצחק מברדיטשוב, וכל הצדיקים המלאים טוב, יש להם כל כך אהבת ישראל שלא רואים שום רעה באדם כלל.על ידי זה זכו למדרגה הגבוהה בנבואה. כולם נתנבאו נבואה אחת, וראו באותו מעמד את התיקון השלם שיהיה בעולם, את בנין בית המקדש וביאת המשיח, ויהי רצון שנזכה שוב כולנו לשיר שירה אחת ביחד, כאיש אחד בלב אחד בנבואה אחת, בביאת הגואל צדק אמן.
ידידי' היקרים, האיזשביצער שואל מה בין הירק לאילן, איך מתקיים האילן לאורך ימים למאות שנים, וירק רק לזמן מועט, והוא עונה: עניין זה עמוק מאוד. לדבריו האילן מתפלל להשי"ת, שיזכה להתקיים לעוד שנה, שיוציא עוד פירות מתוקים ועוד הוא שואל איך יכול להיות שיש תפוח אחד מתוק מחברו? אלא, אם הזרעים של התפוח מתפללים יותר טוב זו מתיקותם, כי בעת שמתפלל האילן להשי"ת זה ברגע האחרון שיש לו עוד חיות, וזה ברגע לפני חמשה עשר בשבט.
וזו התורה העמוקה מאוד, זוהי התפילה האחרונה שאנחנו מתפללים לפני שעוזבים זה העולם, הירק ג"כ מתפלל אבל רק תפלה קטנה, בלי התאמצות, תפילת התפוח זו תפילה עולמית נצחית עמוקה לכן מתקיימת לעולם. והירק
והירק אינו מתפלל כשמגיע זמנו, אלא רק שמח בזה שהיה על השלחן לכבוד שבת , התפוח מתפלל ברגע האחרון לפני שהזרע נרקב ואז מתעוררות כל התפילות שלו.
יכולים להתפלל ולבקש מהשי"ת כוס קפה ומקבלים, אבל אם מתפללים למשהו עמוק מאוד, למשהו שאני כ"כ צריך עכשיו, זו התפילה העמוקה נוגעת ומעוררת את כל התפילות, ונוגעת עד לעומק הנשמה שלי, וזה הוא "עץ החיים" עומק התפלה עומק החיים שלי.
בסדר, הנה יש ממש תורה עמוקה מהאישביצער. מה ההבדל בין איזה ירק קטן וחמוד ובין העץ? למה הירק מת אחרי שהוא נגמר? והעץ יכול לחיות מאות שנים ובוכה בסוף כל שנה מעומק ליבו.
שבט הוא ראש השנה לאילנות ובו מתפלל העץ ובוכה תפילה עמוקה הוא מגיע לסופה של השנה ממש, כל תפילותיו עולות שוב למעלה. עצום!
אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד מאוד עמוק. תאר לעצמכם שאני צריך קפה. אני מבקש: 'בבקשה אלוקים, תן לי קצת קפה.' אלוקים עונה לי: "בסדר, אני אביא לך קפה". אבל כאשר אני מתפלל על משהו מאוד עמוק, אז התפילה הוא הכל, כל שיש.
ככל שאני צריך משהו מאלוקים, התפילה שלי נוגעת בנשמה שלי במקום עמוק יותר. וזה נוגע לכל תפילה שהתפללתי אי פעם בחיים שלי, ואולי גם בחיים של אחרים… מה אנחנו יודעים …?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>