2- משפטים

בפורים לכל המצות אין שום גבול, ובזה מתקנים את כל המצות שעשינו עם גבולות במשך השנה, ולכן יש מצוה של שתיית יין עד דלא ידע בלי שום גבול, וכן ליתן צדקה בלי גבול, 'כל הפושט יד נותנין לו', וכן משלוח מנות להרבות שלום ורעות בין אנשים.
וכן בזמן הזה מקבלים מחדש כל יום את התורה, שלומדים את התורה הקדושה מתוך אהבה רבה, בלי שום גבול ובלי להסתכל על השעון עוד כמה זמן יש לי ללמוד, כי בכך שמסתכלים כל רגע על השעון מגבילים את התורה.
ותשמעו ידידי תורה עמוקה של הסוכטושב הקדוש, בפרשתנו- פרשת משפטים, אדם שגנב משלם כפל מהגניבה, אבל גזלן פטור מכפל. ולכאורה הגזלן צריך עונש יותר גדול כיון שבא בפרהסיא עם כלי זין.
ומבאר הסוכטושב ענין עמוק עמוק ותפתחו את שערי לבכם, מה המדרגה הכי גבוהה בעבודת השם, לעבוד את השי״ת בהצנע לכת, שלא ידע מהמעשה שום בן אדם.
נמצא כי הגנב לוקח את המדרגה הגבוהה של ענווה ומשתמש בה לעשות מעשה שפל של גניבה, לכן צריך לשלם כפל, ולא רק את שווי הגניבה.
נמצא שאנחנו קוראים את פרשת משפטים סמוך לחודש אדר כל שנה, למדין אנו מזה גודל ענין של אהבת ישראל לעשות טובה אחד לשני בלי ידיעתו כלל, בסתר זה אהבת ישראל בלי שום גבול, ובזה נזכה לבניין בית המקדש, כי אם אנו אוהבים כל איש ישראל, זאת אמירה להשי״ת: 'רבונו של עולם אנחנו צריכים בית דחוף מאד, שכולנו נוכל להיות ביחד'. ויקויים בנו "ודובר שלום לכל זרעו" במהרה בימנו. האר"י ז"ל הקדוש מסביר שהתיקון של אדר הוא צחוק. דווקא צחוק ולא שמחה. אם אני נכנס לחנות בגדים ואומר להם שאני רוצה לקנות חליפה באלף דולר, והם אומרים לי שבדיוק היום יש מבצע מיוחד של חמישים אחוז הנחה, אז אני שמח. אבל אם הם אומרים לי שבמקום אלף דולר, זה עולה לי רק חמש דולר- אני לא יכול להאמין, אז אני צוחק. כשהכל ללא כל פרופורציה אני צוחק.
כשאתה אוהב מישהו בפרופורציה אתה קונה לו מעיל, ולאשתך אתה אפילו קונה בית, אבל אם זה ללא כל גבולות- כאשר אני נותן לך חצי תפוח, אתה צוחק. ביום הכיפורים אני מבקש מהקב"ה שייתן לי דברים בפרופורציה- שנה טובה, פרנסה טובה, אבל בפורים הדברים הם ללא גבולות. אני יכול להאמין שהקב"ה רוצה לתת לי הכל!
רבנו הקדוש ר' לוי יצחק מברדיטשב היה מנשק את כל משלוחי המנות שהוא קיבל. כי אם האהבה שלך למישהו היא מוגבלת, אולי מקסימום תלחצו ידיים, אבל אם אתה אוהב מישהו ללא כל פרופורציה אתה סוגר את העניים. וכשאנשים מנשקים מישהו הם סוגרים את העיניים. הסתכלתי על הילדים שלי, אפילו כשהם היו קטנים, כל פעם שהם נשקו משהו הם סגרו את העניים. כשאתה צריך למדוד או להעריך משהו, אתה משאיר את העניים פתוחות. אבל כשזה לא מוגבל אתה סוגר את העניים. כשילדים נולדים הם נולדים עם עניים סגורות, כי אנחנו אוהבים אותם ללא כל פרופורציה.
המהר״ל אומר דבר עמוק מאוד מה פירוש אהבת תורה? אהבה זה דבר העובר מאחד לשני, כמו נהר הזורם ממקום למקום, ולכן מי שלומד תורה על מנת שלא ללמד לאחרים, או שמלמד תורה מתוך כעס או שנאה ח”ו, הוא לוקח את התורה הנמשלה למים, שהם אין סוף, ועושה אותה מוגבלת כמו נהר הנפסקת, כי התורה פוסקת מלזרום אצלו, וזה בגלל שלא למד תורה מסיני ממקור חיים, תורה של אחדות כל ישראל. אבל הלומד תורת חסד, היינו שברור לו כי השי״ת מלמד תורה לעמו ישראל באהבה עד היום הזה ממש. כמו שאומר הב״ח הקדוש, אז יכול למסור מאחד לשני במידה טובה כי התורה עדיין נובעת מסיני עד עכשיו, ולכן קבלת התורה הייתה במעמד של אחדות ואהבה בין כל ישראל, והוצרכה שיענו כולם ב״קול אחד״ נעשה ונשמע, וכן אמר הבעש״ט הקדוש שאם אחד אינו מבין דבר מהתורה הקדושה ידע שצריך לתקן את אהבת

ישראל אצלו, כי הכל אחד, ולכן משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, כי התורה מעץ החיים נובע לעולם, ומצמיח כל ישועות ורפואות, וכן זה היסוד של ״מחצית השקל״ שמכפר על הנפש, על ידי שכל אחד מביא חצי ומכיר שבלי חציו של חבירו זה לא דבר שלם וזה לא שווה כלום, יוצא שאהבת ישראל נובע מאחד לשני, ומרומז יפה בתיבת ״ונתנו איש כופר נפשו״ הנקראת משני הצדדים, וכשיש שלום אין שום קטרוג עלינו (רש”י הושע י׳ ב), יהי רצון שנזכה למסור אהבת ד׳ ותורה וישראל לבנינו אחרינו עד עולם, ובזכות השלום נזכה לביאת גואל צדק במהרה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>