2- תרומה

"ויקחו לי תרומה" אחי הקדושים!
אני רוצה למסור לכם תורה עמוקה מהאיזשביצער הקדוש. כל אחד מישראל בעת היותם במדבר בנה חלק במשכן, כיצד אם כן נעשה המשכן אחד מושלם ושלם?
אומר האיזשביצער ומגלה, כי היהודי שבנה את קדש הקדשים התפלל לה' יתברך ואמר: 'אמת שאני בקדשי קדשים ובונה במקום הקדוש הזה, אבל הלואי שהיו לי הכוונות של היהודי הפשוט שמכה היתדות בחצר', והאיש שבחצר גם הוא אמר: 'ריבונו של עולם אני יודע שאני אפילו לא ראוי לעמוד כאן, ולהכות היתדות בחצר, אבל הלואי אזכה לכוונות של אחי שבונה בקדש הקדשים.'
אתם רואים חביבי וידידי הקדושים!
איך נבנה המשכן!
ואנו תמהים, כיצד יבנה בית המקדש השלישי?
בזה שאנו מכירים שיש נקודה טובה בזולתנו שכה נסתרת ונעלמת מעינינו ואינה נראית אלא להשי״ת בכבודו ובעצמו, אנו מתקרבים באמת לבנין הבית, ע"י הערכת קדושת ישראל אפילו ע"י האדם הפשוט שבפשוטים.
התורה הקדושה מונה בפרשתנו זהב כסף וגם נחושת שהיא מתכת פשוטה אומר הקוצקר הקדוש שהסוד לקיום המשכן הוא שכל אחד מביא את הנקודה הטובה שבו ועושה אותה ומכוון בכל לבו, ואז הוא יכול להביא אפילו נחושת. הוא ממשיך ואומר שכל אחד יכיר ברעהו ויבין שאינו משיגו כלל לא בגודל קדושתו ולא בכוונתו לד׳.
מכאן מובן, למה אנו שולחים משלוח מנות ביום טוב פורים הקדוש הממשמש ובא. המשלוח הוא כדי למחות את שמו של עמלק מתחת השמים. עמלק, רוצה רק לראות את החסרונות של כל אחד, כל הנחשלים אחריך, ואנחנו מראים לנו ולעולם שאדרבה אנו רוצים לראות רק במעלות כל חברינו. לפיכך אחי ורעי אני שולח לך משלוח מנות, על ידי שליח דוקא ולא פנים אל פנים, להראות כי אני יודע שאין אני יכול להשיג את קדושתך כלל, ואת טוב לבך, ואת הנקודה הטובה שלך, לכן אני שולח לך דבר מתוק. אני רוצה לראות בך רק דברים טובים, על ידי אהבה זו וראית המעלות יבנה בית המקדש השלישי, כי עם החסרונות שלנו-שלי ושלך איך נבוא יחד לעולם? הרי החסרונות מפרידים. כשאנו רואים את הנקודה הטובה של כל אחד מישראל, זה מאחד את כלל ישראל וביחד גם בפורים "לך כנוס את כל היהודים".
בעניין בניית המשכן אומר הרבי מקוצק שאפילו אם התורם מביא ברזל או נחושת עיקרה שתהיה מכל הלב ובשמחה ולא כמצוות אנשים מלומדה כי בה, בשמחת הלב ובכוונה, צוונו ה'.
וה' יתברך ישרה שכינתו בתוכנו.
המשכן בא לתקן את חטא העגל, הרי ישראל עשו את העגל מחמת שלא קיבלו את התורה בכל הלב ובשלמות, כדי לתקן חטאם הביאו עכשיו נדבתם בכל לבם ונפשם.
בימי הפורים הממשמשים ובאים, קיימו וקיבלו היהודים את התורה בהתחדשות, מתוך אהבה ושמחה בכל לבם, כבמעמד הר סיני וקבלוה לעצמם ולכל זרעם לדורי דורות וידוע שהמקיים את התורה בכל הלב ומכל הלב ה משפיע לדורי דורות, ובזכות זו נזכה לביאת הגואל בב״א.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>