3- אחרי מות- קדושים

"קדושים תהיו כי קדוש אני ד׳ אלוקיכם" .בשבוע שעבר למדנו שאשה שילדה , לא תגיע לבית המקדש כמה ימים, ולכאורה למה באמת האישה נטמאת הרי להביא ילדים לעולם דבר נשגב מאד הוא התיתכן יותר קדושה מלהוריד נשמות קדושות לעולם הזה? מדוע היא נטמאת? אלא העניין כך הוא ,האם אומרת לבנה או לבתה שנולדו: 'אני מוכנה לעשות הכל בשבילך אפילו שלא אוכל להיכנס למשכן, אני מוכנה אפילו לרדת לעמקי שאול במסירת נפש כדי לגדלך, על דרך התורה והיראה.'
השאלה היא, כמה אתה מוכן לרדת מהקודש עבור בנך? ברגעים ששומעים שהילד טוב כל אחד ודאי שמח ומחבב אותו, אבל השאלה אם הבן שלך אומר לך שהוא נפל והינו בשפל המדרגה וצריך עזרה, האם אתה מוכן להוריד את עצמך ולהוציא אותו מלמטה.
אם אומר לבני אני לא יכול לדבר אתך עכשיו כי אני עסוק במסחר או אפילו אומר לו שאני עסוק בלימוד תורה וכדו׳, ואומר לכמה כסף שתרצה אבל אל תפריע לי, זה אבא נחמד, אבל לא זו הדרך של עם ישראל הקדושים.
התורה אומרת" קדושים תהיו" כי הנקודה הגדולה של קדושה היא כמה אתה מוכן לצאת החוצה מקדושתך ולוותר על קדושתך לכמה רגעים כדי לעזור לשני.
אם אדם אומר לך אני לא מאמין בבורא עולם חס ושלום, מה אתה צריך כדי להוציא אותו מהמשבר? אתה לא יכול להביא לו ספרים להוכיח לו שיש בורא לעולם כי הוא לא מוכן לזאת עכשיו, רבותינו אומרים שצריכים להתפלל לפני השי״ת ולומר: 'אם היהודי הזה שבור כל כך ואינו יכול להאמין בך אבא, גם אני במדרגה שלו, ריבונו של עולם אם לאת עזור לו ותאיר את פניו אני נשאר אתו במצב שלו, לכן רבנו של עולם אתה צריך להציל את שנינו, אנא השם תמלא אותי בקדושה כל כך שאם יסתכלו עלי יראו שיש רק בורא אחד לעולם.
והאמת מי שמוסר כך את נפשו אין קדושה גדולה מזו, כמו מי שמציל אדם שנשטף בים צריך לירד עמו ממש לתוך הים כמצבו של הטובע כדי להצילו. בשבוע הבא בפרשת אמור רואים אנו את קדושת הכהן שאסור לו להטמא לאחרים, אבל במקום מת מצווה צריך להטמא, והאמת היא כי אפילו כשנטמא עדיין הוא נשאר בקדושת כהן.
זה מרומז לנו בתורה הקדושה כאן כי "קדושים תהיו כי קדוש אני״ זו הקדושה של ה' יתברך. ד' שוכן אתנו בצרותינו שלנו והוא מעלה ומקדש אותנו. זה דומה למצב שאנו מתפללים אחרי שאנו סופרים את העומר- "לטהרנו מקליפתנו ומטומאותינו."
אחרי חטא העגל כאשר משה רבנו ירד מהשמים עם הלוחות, רבונו של עולם אמר לו: 'האם אתה מסכים למסור נפשך למען עם ישראל ולרדת מקדושתך הפרטית?' משה רבנו ראה שעם ישראל במצב כל כך נמוך שבשביל לרדת ולדבר אתם הוא חייב לשבור את הלוחות ובמסירות קדושתו הפרטית שיבר את הלוחות, והשי״ת אמר לו ״יישר כחך ששברת״ בזכות מסירות הנפש משה בזכות שירדת מהמדרגה שלך למען עם ישראל, אני מוחל להם.
סוד החיים הוא ,כמה אתה מלא קדושה .יש להיות קדוש אפילו כשאתה 'לא קדוש', כשאתה במצב של שפלות וחשכות, כי בענן אראה .גם כשאתה לא רואה כלום שהכל בערבוביה שם אתה מוצא את השי"ת .כמה אמונה יש לך יהודי כשאתה עומד כמו הסבא באושוויץ לא עלינו, כמה אתה מלא אור להאיר אפילו במקומות החשכים, ובאנשים במצב שהכל חושך, האם אתה יכול להאיר להם ולמלא לבם בשמחה.
זהו הכח של כהן בקדושתו של אהרן, שכל אדם שפל ונבזה הנכנס למשכן הכהן מחבקו ומחזקו וממלא את לבו אורה, זה הנקרא- "קדוש כי קדוש אני".
לכן כתוב בתורה "איש אמו ואביו תיראו" האם קודמת, כי אמו של אדם היא הראשונה שמלמדת אותו מה זו מסירות נפש מה זו קדושה, להיות מוכן להיות 'לא-קדוש' כדי להציל את השני, זו המדרגה הכי גדולה בעולם.
לכן חברי וידידי תבינו את העומק של פסח שני הבא עלינו לטובה (השבוע ביום רבעי) בזכות מי יש לנו את החג? בזכות 'החברה קדישא' החברה הקדושים באמת שמסרו נפשם והסכימו לוותר על קורבן פסח ועל ליל הסדר בשביל לסחוב את העצמות של יוסף הצדיק, וגם את העצמות של נדב ואביהו- שהיה להם, לנדב ואביהו, מסירות נפש שהביאו אש זרה ישר לקדשי קדשים. עומק הדברים שהם פתחו את העניין שאפילו השפל ורחוק מכלל ישראל, שהאש של קדושה זרה לו, גם הוא יוכל להיכנס מיד לקדשי קדשים, רגע כמימרא. לכן האנשים ההם זכו להביא לנו את פסח שני, היום טוב הזה הוא ממש מיוחד שהוא מיוחד במיוחד לאלו שהם בדרך רחוקה שלא זכו להיות בליל הסדר בשיא הקדושה, גם להם יש דרך קצרה וקלה אל הקדושה.
תדעו חביבי אהרן הכהן כשנכנס לקדשי קדשים לקח את העומק 'הלפני ולפנים' של כל אחד מכלל ישראל, כי כל איש יהודי אפשר שאינו קדוש, אבל קדשי קדשים בוודאי שכל אחד ואחד שייך לו, כי כמה שהאדם לא יטנף את עצמו, לא יגיע כלל לקדשי הקדשים שלו שזה עומק לבו שאינו נפסק אפילו לרגע מלדעת שאין עוד מלבדו והשי״ת בורא ומנהיג את העולם בכל רגע, לכן בזכות נדב ואביהו באמת כולנו זוכים להיכנס לקדשי קדשים עם הכהן הגדול.
ויהי רצון שנזכה כבר לביאת הגואל צדק בבניין בית המקדש וירושלים עיר הקודש במהרה בימנו!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>