3- בהר- בחוקתי

בשנת השמיטה מגלה לנו השי”ת את קדושת ארץ ישראל. איש ישראל שזרע שדהו בארץ ישראל, מוסיף קדושה בארץ וכל מה שזרע במשך שש שנים, בשנת השמיטה נתגלה גודל קדושתה.
אין לעבוד בשדה כלל בשנת השמיטה כי הוי כמו שבת, שיש ל״ט מלאכות ולא עוסקים במלאכה, רק אז השי״ת נותן לנו הזכייה לטעום את קדושת השבת, ואיך אנו יכולים לטעום את הטעם של הקדושה בשמיטה? רק כשאנו לא עובדים ואנו בלי שום טירדה, אז זוכים לחזות בנועם ה׳ ולבקר בהיכלו וזוכים לטעום קדושת השמיטה
זה בא מגודל קדושת ארץ ישראל, כשז רע בה אדם מישראל שדהו יכול להוסיף קדושה בה, וכן רואים אנו בפרשת קדושים- "קדשים תהיו…. איש אמו ואביו תראו" שההורים מלמדים את בנם גודל הקדושה המיוחדת שיש רק לו, ומתי טועמים את הקדושה? אמרה תורה: "ואת שבתתי תשמרו" כי בשמירת שבת יכולים לטעום את קדושות הכלל והפרט.
ענין התפילה, גם על זו המדרגה, שמקדשת את האדם שיוכל להגיע לא רק כמו שהיה בשעה שנולד, רק הרבה יותר. להיות קדוש כמו שנולד בזה אין די שיהיה לו רבי שילמד עמו, אבל להבין איך שיוכל להגיע להיות קדוש יותר כמו בחינת שבת שיש נשמה יתירה והקדושה בו נכפלה, זה רק האב והאם יכולים לגלות הקדושה לבנם ממש.
נמצא כי הקדושה של ארץ ישראל בכל חלק וחלק יש לה שייכות גדולה מיוחדת עם בעל השדה, ומי הוא בעל השדה?
לא מי שקנה בדמים, אלא רק מי שקיבלו מהשי״ת, היינו, לשבט המיוחד לזה השדה, לו מגלה השי״ת את קדושת חלקו, כי זו קדושה מיוחדת שאין בשום חלק אחר בארץ.
ישראל כמו שהשבט מיוחד, לכן מבינים שפיר למה ביובל הכל חוזר לבעלים הראשונים, כי רק הם יכולים להשיג את קדושתה, נמצא כי בשמיטה השי״ת מגלה קדושות הכלל של ארץ ישראל, וביובל קדושת הפרט של כל אחד ואחד, לכן כולם יוצאים לחירות, כי איך ישיג העבד את קדושת עצמו אם עדיין משועבד לרבו.
לאחר פרשת בהר באה פרשת בחוקתי לומר לנו, איך מוסיפים קדושה וברכה בשדה שלנו?
רק ע״י התורה, כי הכל כלול בה, ולפי העמל בתורה כן יברך השי״ת מלמעלה את השדה. העמל בעבודה יעשה ע״י אחרים.
האיזשביצער הקדוש אומר, אמת, כל המצות הן עמוקות מאד שאין אנו יכולים להשיג, אבל אפשר לקיים אותן ואת כל התורה כולה וכל השולחן ערוך, ולא להגיע למה שהשי״ת רוצה מאתנו, למקום היותר עמוק שאנו יכולים להגיע, ואיך אני הפרט יודע ואדע כמה אני יכול לעבדו יתברך?
את זה לא יכולים להשיג בראש ובהבנה פשוטה, זה הוא לשון: ״בחוקתי״ מלשון חקוק, השי״ת חקק זה בתוך עומק פנימיות הנשמה של כל האדם, שזה מיוחד לכל אחד שאין השני בדומה לו, ובזה יתברך שדהו, גם כן חלק המיוחד לו מהשי״ת שאין בדומה לו בכל הארץ.
רש״י שואל מה ענין שמיטה שנכתב סמוך לפסוק של הר סיני? ובאמת מעמד הר סיני היה רק פעם אחת, חשבו נא איך היה, אם כל ערב שבת היינו צריכים לצאת למדבר ולשמוע מהקב״ה עוד הפעם את קבלת התורה, רק השי״ת מאמין בנו ששמענו היטב ונקיים את דבריו לעולם, וידוע שהרבי הקדוש מצאנז זי״ע אמר לבניו כשנעשו בר מצוה ״עד היום הייתי כמו אב וחינכתי אתכם, ומהיום והלאה אני לכם כמו חבר טוב ואם צריכים אתם לעצה טובה תשאלו אותי״, זאת אומרת שע״י שהראה לבניו הקדושים שמאמין בהם שהם ילכו בדרך הטוב זה נתן להם את הכח להיות באמת טובים.
כל התכלית של שמיטה הוא יובל, וביובל כתוב ״ואיש אל משפחתו תשבו״ דהיינו שאנחנו לומדים מהר סיני למסור היהדות לבנינו שלעולם נהיה ביחד ובאחדות בדרך הטוב והישר, בביאת גואל צדק במהרה בימנו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>