4- שופטים

ואני רוצה לברך אתכם אחים קדושים שנזכה בחודש הזה להכנס בתוך השערים, ושערי הלב יהיו פתוחים לגמרי, ובשנה הבא החדשה הקרובה כולנו נזכה לאור חדש על ציון תאיר, לשנת גאולה וישועה, בביאת הגואל צדק במהרה בימנו אמן!
בימי קדם, כל עיר הייתה סגורה בשער. וכשהיו פותחים את השערים, היו תוקעים בשופר. לכן, בחודש אלול עלינו לתקוע בשופר בכל יום להודיע לכל העולם, ולהזכיר לכולנו שהקב״ה פותח את כל השערים בשבילנו, הקב״ה פותח מחדש את כל השערים.
והתורה אומרת, ״שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר ד׳ אלוקיך נותן לך״, אפילו במקום שאיננו ראויים לזה, ואיבדנו את ההזדמנות להיכנס אל השער. השי״ת שוב פותח את השערים בהגיע ימי הרצון, ימי הרחמים והסליחות שבהם השערים פתוחים. התורה אומרת ״לשבַטיך״- היא רומזת שנכנסנו בתוך השער, בגלל שהשער יפה מאוד, ולא בגלל העומק האמיתי שיש בשער. לכן השי״ת אומר לנו- ״זה השער הוא לשבטיך״. בשער יש עומק שהוא רק בשבילך. שכל שבט יש לו את התפקיד שלו, מה שצריך לעשות ולתקן בזה העולם. הקב״ה אומר לנו בחודש אלול, לא רק שאני פותח שוב את כל השערים בשבילך, ותוכל לחזור בתשובה על זה שלא נכנסת לשער במשך השנה, אלא אני גם אעזור לכם להכנס לשער ע"י כך שאני אתן לכם לדעת ולהרגיש את התפקיד של השבט שלכם ומה היעוד המיוחד של כל אחד בעולם הזה.
וכעת בימי אלול וראש השנה כשאנו תוקעים בשופר, אנחנו מתקנים את השמיעה שלנו, ואומרים להשי״ת שאנחנו כבר שומעים את הציווי של- ״אנכי ד׳ אלוקיך״. במעמד הר סיני, הלבבות שלנו היו פתוחים לא רק לשמוע היטב אלא גם לראות. ובקבלת התורה היינו שומעים על ידי הראיה. ועכשיו אנו ממשכים את זה, שברגע שאנחנו שומעים את השופר, העניים שלנו גם נפתחות ואנו רואים את כל השערים פתוחים.
ידידם וחברים כולכם יודעים בוודאי, שהקב״ה פותח תמיד כל כך הרבה שערים בשבילנו. דוד המלך אמר "זה השער לד׳ צדיקים יבואו בו", מה ההבדל בין צדיק לרשע? שרק הצדיק נכנס לשער.
הצדיק כשהוא רואה את שערי שמים פתוחים הוא נכנס פנימה, לעומתו הרשע אינו נכנס, אלא מסתובב בחוץ, מסביב לשערים כמו שכתוב- ״סביב רשעים יתהלכון״. הסתכלו נא על היחסים בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, וכן בין ההורים לבניהם. כל אחד תמיד פותח את השער לשני, אבל לדאבוננו כמה אוהבים מתרחקים רק בגלל שלא פתחו את השערים הנכונים? וכמה ילדים כועסים על הוריהם רק בגלל שכל פעם שהילדים פתחו את השער, היו הוריהם עסוקים מדי עם משהו אחר? וכן היו רגעים שהיו שערי רחמים ורצון פתוחים, ויכולנו כולנו להביא את המשיח, אבל לדאבוננו החמצנו את ההזדמנות.
לעומת זאת תדעו חביבי, בכל פעם שאני עושה מצווה, בכל פעם שאני עושה מעשה טוב, השי״ת פותח את השערים בשבילי שאוכל לעשות עוד מצווה. אבל למה אני לא נכנס?
בחודש אלול אנחנו תמיד קוראים את פרשת שופטים. ״שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך״- מהי העבודה שלנו בחודש אלול? לעשות מצוות ומעשים טובים עם כל הלב, כי השי״ת פותח את כל השערים בשבילנו. אני רוצה שתדעו כי התשובה של חודש אלול אינה תשובה על החטאים דווקא, כי הזמן של זה הוא בעשרת ימי תשובה- בין ראש השנה ליום הכיפורים. בחודש אלול הדבר החשוב הוא, אני עושה תשובה על כל ההזדמנויות שהשערים היו פתוחים בשבילי ולא נכנסתי בהם.
תנו לי לומר לכם דבר עמוק מאוד, האם אתם יכולים לדמיין איזה שערים פתח לנו הקב״ה במעמד הר סיני? השערים הכי עמוקים בעולם. השערים היו פתוחים כל כך, שהגמרא אומרת על כך, שלא תהיה עוד מיתה בעולם, היינו יכולים ללכת ישר לארץ ישראל. והיינו יכולים לתקן את כל העולם כולו. אבל מה עשינו במקום זה? עשינו את עגל הזהב. לדאבוננו אמרנו להקב״ה, אנחנו לא מעוניינים בשערים שלך.
געוואלד! איך היינו יכולים לעשות את זה? איך יכלנו לעשות את זה להשי״ת? לכן, באותו הזמן היה משה רבינו צריך לעלות שוב על הר סיני כדי לפתוח מחדש את כל השערים בשבילנו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>