4- כי תצא

חברים מתוקים בטח כולכם יודעים שהניגונים והנוסח של תפילת ראש השנה ויום כיפור, יסודם ומקורם מבית המקדש. המשורר של השירים הללו הוא דוד המלך ע"ה. אנו אומרים 'דוד מלך ישראל חי וקים', וכיצד? ע"י ספר התהלים שכתב, והשירים שהלחין זה ההמשך שלו בעולם.
ואספר לכם סיפור יפה מהחידושי הרי״ם מגור זי״ע שקיבל – מכתב מאחד מהחסידים שלו, ושאלו על התפילות של הימים הנוראים ראש השנה ויו״כ . 'איזה תפילה הכי חשובה מכל – התפילות?' השיב לו החידושי הרי״ם במכתב וכך כתב לו, לפני התשובה: 'תדע נאמנה כי אני מקבל כ״כ הרבה מכתבים באלו הימים ואני לא יכול להשיב לכולם. אבל למכתבך הקדוש פניתי להשיב מיד. כי האיגרת שלך הייתה עדין רטובה מהדמעות שלך, ובשאלתך רואים על פנימיות לבך הטהור'. וכך השיב לו על השאלה: 'התפילה הכי חשובה מכל התפילות היא, "מלוך על כל העולם כלו בכבודך… וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו״'. ביום הראשון של השנה תפילתנו ותקוותינו, שכל הברואים ידעו שיש בורא אחד שברא אותם, אחד יחיד ומיוחד. ר׳ נחמן זי״ע אומר כי הסיבה העיקרית שיש אנשים ששונאים זה את זה, הוא משום שלא ברור להם שהשי״ת ברא הכל בעולם, כי אם היה ברור להם שיש בורא אחד שברא אותם איך יכולים לשנוא אחד מברואיו? כל השנה אנחנו מצפים לתפילות הקדושות האלו. ויש מצוות ומעשים טובים שאנחנו עושים בלי להאבק ולהילחם לקים אותם, למשל שמירת שבת אני שומר שבת כי כך אני מורגל , ולא – בגלל עומק השבת. וכן אני מניח תפילין בכל יום בלי להילחם, אם כן מה הניסיון שלי, האם בשעה שאני מניח תפילין אני מניח מחמת מצוות אנשים מלומדה או משום שזה עמוק בליבי ואני מבין את עומק המצווה? העבודה הכי גבוה היא לעשות את המצווה בגלל שאני מבין את העומק של המצווה. בזכות זה שאני כל כך חי את המצווה ומרגיש שבלעדיה אני לא יכול, אז בקלות ובשמחה אני מקיים את המצווה. אולם יש יהודים שעדיין בפנימיות שלהם עדיין אינם בטוחים שבאמת כך צריכים לעשות ולקיים את תורתנו הקדושה. לכן התורה הקדושה אומרת ״כי תצא למלחמה״ מי שרוצה לילך – החוצה ולקרב לבבות של עם ישראל הקדושים, וללמד אתם תורה, וללמדם איך לקיים את שבת קודש, ורוצה לזכות לברכה של ״ונתנו ד׳ אלוקיך בידך״, מצב כזה יתכן רק אם האדם במצב שאצלו קיום המצוות הוא בבחינת ״ושבית שביו״ שכבר אין לו את המאבק לקיים את המצוות, וזה בעומק עמקות של הלב, שברור לו שצריכים לקיים את כל דברי התורה, כי רק מי שהולך בדרך התורה הוא חי באמת. ויש רק בורא אחד בעולם, הקב"ה.
וכן צריך לדעת שבענייני חינוך של אב או של הרב, אם אין ברור למחנך של הנער פנימיות האמונה השלימה במלך מלכי המלכים, אלא הוא מקיים את המצוות בסוג של כפיה, ויש לו עוד מאבק על חלק ממצוות התורה, אם כן זה מה שמוסר לבנו או לתלמידו, זוהי לא המדרגה הגבוהה בעבודת ה', כי אין לעבודת הכפייה שום קיום, אך אם הרב, או האב ילמד את עומק התורה והמצוות, זה יכנס עמוק ללב הילד, וכך הוא יזכור ויקיים את התורה והמצוות לעולם. לכן בסיום הפרשה מוזכרת מצוות מחיית עמלק, עמלק לא אומר: ׳תחלל השבת׳, זו עבירה פרטית, אבל עמלק רוצה לעשות בלבול כללי בראש שלנו הוא מביא לנו ״ספק״ בכל – עניין, ספק אם יש ה' בעולם, ספק אם צריך לשמור על התורה והמצוות. ועוד אם אנחנו נקיים את התורה והמצוות בדרך של כפייה, בלי להבין את עומק התורה, עמלק יבוא ויכניס בנו ספקות. כי עמלק בגימטרייה ספק, יש לו ארס של נחש ומפיל לך ספק בכל הקיום של התורה והמצוות, האם אתה בטוח שצריכים באמת לקיים את התורה? מחיית עמלק מצוותה למחוק את הספק. ובשביל למחות את הספק חייבים לשמור על המצוות בגלל עומקן שככה אין שום ספק, שהקיום של המצוות נעשה טבעי ואין מאבק בקיום התורה. בפרשתנו מוזכרות הרבה העבודה הכי גבוה זה לעשות את המצווה בגלל שאני מבין את העומק של המצווה, בזכות זה שאני כל כך חי את המצווה ומרגיש שבלעדיה אני לא יכול, אז בקלות ובשמחה אני עושה את המצווה. מצוות יותר מכל פרשה רגילה, ומצוות מחיית עמלק היא אחרונה. מדוע זה כך? לפי דברנו זה מובן כי בתחילת הפרשה רצה שנבין טוב את העומק של המצוות ע"י ריבוי המצוות, ובסוף אחרי הבנת העומק של המצוות ממילא אני מוחה את עמלק , כי אין יותר ספקות. ואפשר וצריך למחות את שמו של עמלק בשמחה עצומה. אם אני מסופק תמיד אני בעצבות ח״ו כי לא ברור לי שום דבר, אבל אם ברור לי כל העניין ואני יודע שיש מנהיג אחד הבורא יתברך שמו, אם כן אני כבר מלא שמחה. – "וידע כל פעול כי אתה וע״י זה נזכה שהתפילה שלנו תתקבל פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו"

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>