4- בעלותך

כולכם בטח יודעים שהשי״ת הבטיח לאהרן הכהן שהדלקת המנורה שלו תתקיים לעולם ועד, והיינו ע"י הדלקת נרות שבת וחנוכה, ואיך באמת קיימת לעולם?
כולם יודעים שמים נקראים טהורים, ואש נקראת קודש, ולמה נקראת אש קודש?
כי מנר אחד יכולים להדליק נרות לאין שיעור. וכן אם יש לי תפוח ואני נותן אותו לך, אם אחר שנתתי לך כבר אין לי את זה, נמצא שאני באמת לא רוצה ליתן לך את זה, אמת שנתתי לך תפוח אבל היה קשה לי ליתן לך, לא נתתי בכל הלב שלי, כי אם הייתי באמת רוצה ליתן לך, היה התפוח אצלך ועדיין היה נשאר אצלי גם כן כמקודם, ולא היה חסר לי כלום, זהו קדושת האש, שיש לה תשוקה ורצון גדולים שכל העולם יתמלא באורה, לכן טבעה שיכולים להדליק מנר אחד הרבה נרות, עד אין סוף, ואפילו אחרי שמסרה האש מהנר ראשון לנר שני לא נחסר לה כלום.
נמצא שיש שני סוגי מדרגות בנתינה, אני יכול ליתן לך דבר ושוב לא נמצא אצלי, זה יפה אבל לא בשלימות, ושוב אני יכול ליתן לך דבר ועדיין הוא נמצא אצלי שלא ניכר אצלי שום חסרון, וזוהי התורה שנמשלה לאש "מימינו אש דת למו" שאפילו אחרי שאני מוסר לך דברי – תורה הם עדיין אצלי, שאני מלמד את התורה הזאת זה "בהעלותך את הנרות", הנרות – הללו קודש הם, הם הנרות של אהרן הכהן שעדיין דולקת מכולם, שאחרי שמסרתי לך אני לומד אותה מחדש ונתווספים חידושים שלא היו מקודם. ומה הנפקא מינה בין דבר שקדושה לדברים של מה בכך?
זה פשוט מאד, דברים גשמיים אין לי תשוקה להם אחרי שהם כבר בידי, אני שבע מזה ואין נפשי צמאה לה, אבל דברים קדושים אפילו שזה כבר אצלי אני עדיין מתגעגע לה כמקודם, ואיך יודעים אם זוכים באמת אם יש לי שבת? השבת אינה אצלי בזה שאני מקיימה בכל פרטיה והלכותיה אפשר שאקבל גן עדן אבל אינה אצלי, השבת רק אצלי אם אני מתגעגע אליה, אני מלא געגועים, נפשנו חכתה לד׳, וזו התשוקה לא הולכת ממני לעולם רק אדרבה מתחזקת יותר ויותר, לכן אש קודש תמיד רוקדת למעלה להראות גודל תשוקתה לדברים קדושים יותר ויותר בלי שום גבול, והיינו נרות שבת המלאים געגועים, וזה שלך קיימת לעולם שכיון שקדושת האש היא אין סופית, קיימת לעולם. ועדיין אנו מדליקים את הנרות של אהרן הכהן, שזכה להדליק הנרות כיון שהיה לו התשוקה כ״כ למסור את אידישקייט להשני, ואפי׳ אחר שמסר עוד הי׳ אצלו האש כמקודם, וזה להגיד שבחו של אהרן שלא שינה היינו שלא נשתנה ונחסר אצלו כלל אפילו לאחר הנתינה, ויה״ר שנזכה לקיום השבועה שנשבע הקב״ה לדוד המלך ״שלא יכבה נרו לעולם ועד״ בביאת משיח צדקנו מזרעו בב״א

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>