משפטים של ר' שלמה

אם אני אוהב מישהו, ואני רואה מישהו אחר שלא אוהב אותו, טוב מה אני יכול לעשות! יש כמה שאוהבים אותו, וכמה שלא אוהבים אותו.
אבל כשאני אוהב מישהו מעומק- עומק- עומק הלב,
אני לא יכול לסבול אם יש מישהו שלא אוהב אותו.
לכן בראש השנה אנחנו מתפללים:
״וידע כל פעול כי אתה פועלתו״.
אני לא יכול לסבול אם נשאר, אפילו באלסקה, גוי אחד שלא יודע שיש אלוקים חיים בעולם.
 
תפילת הבעל תשובה עמוקה יותר מכל מצוות הצדיק.
 
רק כשאתה מלא שמחה אתה יכול להתאחד עם הקדוש ברוך הוא.
 
אני נמצא בגלות כשעבודת ה׳ שלי מאבדת את היופי שלה ואת השמחה שלה.
 
יש שני מיני קדושות.
קדושה אחת היא הקדושה של משה רבנו.
משה רבנו מלמד אותי איך להיות יותר קדוש, ויותר קדוש, ויותר קדוש.הקדושה השניה היא של אהרון הכהן.
אהרון הכהן מלמד אותי איך לוותר על הקדושה שלי בשביל אדם אחר. געוולד, איזו קדושה!
על הכהנים נאמר: ׳לנפש לא יטמא בעמיו׳
ופירש רש״י: ׳יצא מת מצווה׳. כלומר, כהן מחויב לקבור מת, אם אין אחרים שמתעסקים בקבורתו.
אהרון הכהן אומר לנו: אסור לי להיטמאות! אבל אם מישהו צריך אותי אני מוכן לעשות בשבילו הכל!!!
 
היום כולנו צריכים להודות לה׳ יתברך שזכינו לחזור לירושלים עיר הקודש.
הנס הוא לא שחזרנו לירושלים; הנס הוא, שיכולנו לחיות כל כל הרבה שנים בלי ירושלים.
 
"רבותינו הקדושים מלמדים אותנו שבית המקדש נחרב כי לא אהבנו אחד את השני . ואם יש כל כך הרבה אנשים שאתה לא יכול לסבול -
אז אתה לא יכול להיות בבית אחד עם הקב"ה."
 
פעם אחת הייתי במטוס ואישה גויה הסתכלה עלי,
ושאלה אותי, האם התפללת היום לשלום ירושלים??
חשבתי;
געוולד הקדוש ברוך הוא לוקח אותי, ולוקח את כל המטוס, רק כדי שאשמע גויה אחת ששואלת אותי האם התפללתי לשלום ירושלים?
זה לא פשוט !
דעו לכם, יש הרבה גויים בעולם שממש אוהבים את עם ישראל.
ממש אוהבים את עם ישראל.יהי רצון שנזכה להאיר לתוך העולם את האור של שבת קודש, את האור של ירושלים עיר הקודש.
 
ראיתי הרבה צרפתים לאומניים, אבל כשאני אומר ׳פריז׳- אין להם דמעות בעיניים.
ראיתי הרבה הולנדים לאומניים, אבל כשאני אומר ׳אמסטרדם׳ – אין להם דמעות בעיניים.
ראיתי הרבה אמריקאים לאומניים, אבל כשאני אומר ׳וושינגטון׳ -אין להם דמעות בעיניים.אך כשאני ׳ירושלים עיר הקודש׳ – געוולד! יש דמעות.
ולא דמעות של עצב, אלא דמעות של עומק.
כשאני אומר: ׳ירושלים עיר הקודש׳, גאוולד, זה עמוק!
 
אני לא מפחד משום דבר בעולם!!
אבל מדמעות של בן אדם אני מפחד…
 
הדרך להכנע לה׳ באמת,
היא לעמוד הכי זקוף שאתה יכול!!!
 
לאדם שלא מאמין בילדים שלו, אין זכות להביא אותם לעולם. אנחנו מוכרחים להאמין בילדים שלנו! 
אנחנו מוכרחים לתת להם כוח, להאמין בהם שהם יכולים להביא את המשיח.
 
בית קדוש הוא בית שנותן לילד שלו מקום שבו הוא יוכל להדליק את האור שלו בעצמו.
 
כתוב בתורה: ׳ואהבת לרעך כמוך׳ מי זה רעך? זה האדם שעומד לצידך. 
כל פעם שתדבר עם מישהו אתה צריך להפנות את כל ליבך אליו.
כשאני מדבר עם מישהו, הוא האדם היחיד שנמצא בעולם בשבילי באותו רגע.
 
כתוב בתורה: ׳ואהבת לרעך כמוך׳ מי זה רעך? זה האדם שעומד לצידך. 
כל פעם שתדבר עם מישהו אתה צריך להפנות את כל ליבך אליו.
כשאני מדבר עם מישהו, הוא האדם היחיד שנמצא בעולם בשבילי באותו רגע.
 
אפשר להציל את נפשו של אדם על ידי שתאמר לו כמה שהוא טוב ויפה.
 
לפעמים פוגשים אדם ושוכחים אותו מיד.
כשפוגשים אדם אמיתי זוכרים אותו לעולם.
 
אם אתה יודע מצד הגאווה שאתה מיוחד- אם כן, אינך יכול לדעת שהשני גם – כן מיוחד.
אבל אם אתה יודע מצד הקדושה שאתה באמת מיוחד- אם- כן, הינך יודע זאת גם על השני.
 
השאלה היא לא אם אתה אוהב או שונא, אלא כמה אתה יכול להתרומם מעל הקטנוניות שבתוכך.
 
כשאתה אוהב אדם שדעותיו שונות מדעותיך, אינך נהיה פחות מיוחד, אדרבה, אתה נהיה מיוחד יותר.
 
אם אני אוהב עוד יהודי כי אני חייב, אין זו אהבה שלמה. אהבת ישראל צריכה לבוא ממקום יותר אישי ויותר עמוק.
 
אין פגישות מקריות בין אנשים, אלא יש בינינו משהו לתקן מגלגולים קודמים, אולי נתקן את זה על ידי מילה טובה או עשיית טובה. ואם הלה מבקש מבקש טובה אנחנו מוכרחים לעזור לו, כי מי יודע אם לא נצטרך לחזור בגלגול בשביל זה.
 
מעולם לא שמעתי על תפוז שהולך לפסיכיאטר כי הוא רוצה להיות תפוח.
מעולם לא שמעתי על כלב שהיה לו משבר זהות.
רק בני אדם רוצים להיות משהו אחר.
שלום עולמי יכול להיות אך ורק כשכל אחד יהיה מה שהוא באמת.
 
"כשמתחתנים, החתן מכסה את פני הכלה. 
זה תמוה מאוד: הוא בוודאי אוהב את הפנים שלה, 
ובכן, מדוע מכסים את פני הכלה? 
אלא שהחתן אומר לכלה: 
אני נשבע לך, שברור לי שאני עדיין לא מכיר אותך. 
אני מקווה שבכל יום הקדוש ברוך הוא יגלה לי כמה מעט אני מכיר אותך. 
בוודאי, את יפה מאוד. אבל אני רוצה לדעת את הפנימיות שלך".
 
רבותי הקדושים, כל מה שאתם לומדים כל החיים, דעו לכם, שאם זה לא מתוק מדבש, זאת לא התורה הקדושה! כל יהודי יודע בליבו מה זה מתוק ומה זה לא מתוק. ובכן רבותי תלמדו את עם ישראל את המתיקות הזאת.
 
"אתם יודעים חבר'ה,אם אדם בונה צריף קטן זה לא לוקח הרבה זמן, אבל אם אדם מתכון לבנות את מוזיאון רוקפלר, זה לוקח הרבה מאוד זמן. אתם יודעים, הרבה אנשים מתלוננים – למה עם ישראל לא מתאחד? למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? אז אתם יודעים מה אנחנו אומרים? גוואלד! איזה מן בית ה' בונה אם זה לוקח כל-כך הרבה זמן?"

 
בכל העולם חושבים שאני מתפלל רק שאני צריך משהו .
אבל מה עם כל אלה שלא מתפללים? האם הם גוועים מרעב ברחובות?
הרי ראיתי הרבה עשירים שלא מתפללים ויש להם את כל מה שצריך..
אז למה להתפלל בכלל?
וגם אם הקב"ה באמת קיים אז הוא יודע מה שאני צריך – אין צורך בתפילה .וזו התשובה: 
מה ההבדל בין לאכול מרק במסעדה סינית או לאכול מרק שהכינו לי אשתי והילדים הרי שניהם טעימים?
ההבדל הוא שכאשר אני אוכל במסעדה אני אוכל מרק כפשוטו.
אבל כשאני אוכל מרק שאשתי וילדי הכינו לי , אני מקבל משהו הרבה יותר פנימי מהמרק משהו עמוק מאוד .
אנשים שלא מתפללים יש להם הרבה בחיצוניות – כל מה שצריך  אבל חסר להם משהו במובן פנימי יותר .
כשמבריכם לפני האוכל זה לא רק להודות להקב"ה זה הרבה יותר עמוק מזה  אנחנו מברכים ברכה כדי להתקשר באופן יותר פנימי לאוכל לדוגמא אם אני אוכל תפוח והילדה שלי גם אוכלת תפוח כשהיא שואלת אותי אם אני גם רוצה. ברור לי שהתפוח שלה הופך להיות הרבה יותר פנימי בשבילי מהתפוח שלי כמו כן כשאני אוכל אני רוצה לטעום את העומק הפנימי ולכן אני מברך, אתם יודעים למה יש אנשים שאוכלים כל הזמן ואף פעם לא שבעים? כי הם רק אוכלים את החלק חיצוני ולא מגעים לשובע פנימי, לפעמים אני יכול לאכול פירור קטן ולשבוע כי קבלתי את הפנימיות ממנו, 
רבי נחמן אומר שכל מהות התפילה היא , שהקב"ה יתן לי את הפנימיות הזאת…

 

לא פעם ממריץ היצר הרע אנשים לדבר מצווה ומגביר את התלהבותם עד כדי כך,
שתוך כדי הריצה הם מחריבים כל מה שבדרכם.~ רבי דוד מללוב~

 
אין לי הנאה משום דבר בעולם כמו תפילה טובה.~ רבי ישראל מקוזניץ~
 
ליום הכיפורים הכהן הגדול מתכונן רק שבעה ימים,
ליום החתונה החתן והכלה מתכוננים כל חייהם, 
מהרגע שנולדו ועד חתונתם.
~ הרב קרליבך~
 
היצר הרע בעצמו מרוצה כשאין שומעים לפיתויו.~ רבי מנחם מנדל מקוצק~
 
כשאדם מתפלל בעד שונאיו שיהיה להם טוב, 
זו הנעלה שבתפילות.~רבי מיכל מזלוטשוב~
 
לפעמים בן תורה חרדי או דתי הולך ברחוב ויהודי שאינו כל כך בן תורה מסתכל עליו, רואים בעיניו של אותו יהודי שהוא ממש שונא את בן התורה.ולפעמים, הולך בחור ישיבה ברחוב ויהודי אחר מסתכל עליו, 
ורואים בעיניו של אותו יהודי שהוא ממש מלא געגועים ואהבה.
ובכן, מה הסיבה??זה מאד פשוט.
אם הלומד תורה למד כל הלילה בשם כל עם ישראל,
אז היהודי הזה מרגיש את זה ואוהב אותו.
הוא מרגיש בעצמו: 
געוולד, היהודי הזה למד למד תורה כל הלילה בשבילי!
כמובן שאני אוהב אותו.ואם הלומד תורה למד תורה כל הלילה רק לעצמו,
היהודי הזה כועס עליו, ובצדק.
הוא אומר לעצמו:
אם הוא כבר לומד, מדוע אינו לומד גם בשבילי?

אמרו חז״ל על עם ישראל: 
׳ אם לא נביאים הם, בני נביאים הם׳, והם מרגישים כל דבר שבקדושה.

ובכן אני מברך את כולנו שנזכה ללמוד ממש בשם כל עם ישראל.

~ הרב קרליבך~

 
אני מתחנן בפניכם, ממש מתחנן:
אנא, תנו כוח זה לזה,
לעולם אל תפסיקו לתת מחמאות זה לזה,
ובעיקר לילדכם.
הביטחון העצמי שלהם תלוי בכם!
~ הרב קרליבך~
 
השאלה היא לא אם אתה אוהב או שונא, אלא כמה אתה יכול להתרומם מעל הקטנוניות שבתוכך.
~ הרב קרליבך~
 
פעם אחת מישהו ניגש לצדיק,
וסיפר לו לשון הרע על איש יהודי שעשה עבירה.
אמר לו הצדיק:
העבירה שעשה אותו יהודי, שאתה מדבר עליו לשון הרע,
לא מגיעה לחומרת העבירה שלך…~ הרב קרליבך~
 
תפילה היא דבר עמוק מאד.
אבל רבי נחמן אומר,
שהתפילה אינה עומק העומקים של קרבה לה׳.
עומק העומקים של קרבה לה׳ הוא כאשר אתה מספר
לה׳ את הסיפור שלך.
~ הרב קרליבך~
 
מדוע כשאדם אחד מדבר על שבת קודש הוא יכול לעורר את הקהל וכשאיש אחר מדבר לא קורה כלום?? כי הנקודה היא האם אתה רק שומר הלכות שבת או ששבת-קודש ממש ממש בתוכך . ~ הרב קרליבך~
 
שאלו את הרבי מקארלין;
למה החסידים שלך צועקים שהם מתפללים?
אמר להם:
כאשר כואב – צועקים.
 
 
עיקר הנפילות באות
מפני שאינו מאמין
בקלותה של תשובה.
~ הרב אברהם יצחק הכהן קוק~
 
כשאתה מרגיש עצמך במצב נפשי ירוד,
ושוקע בגלות הפרטית שלך,
דע שזה בא מהשם כדי שתתפלל טוב יותר.
פשוט כך.
~ הרב קרליבך~
 
אפילו הבניין הכי גבוה בעולם אינו נוגע בעננים.
אבל הכותל המערבי הקדוש,
אך אף שאינו גבוה כל כך,
אפשר לראות איך שהוא ממש נוגע במרומים.~ הרב קרליבך ~
 
כל המלחמות זה רק כעס.
שנאה באה מכעס.
לשון הרע בא מכעס.
לא כדאי להיות בכעס, לא כדאי.~ הרב קרליבך~
 
כשאתה אוהב אדם שדעותיו שונות מדעותיך, אינך נהיה פחות מיוחד, אדרבה, אתה נהיה מיוחד יותר.~ הרב קרליבך~
 
רבותי אם אנחנו מחכים שהנוער יבוא לבית הכנסת, 
לצערי הרב נצטרך לחכות עוד זמן רב.
לא בגלל שבית הכנסת לא קדוש,
ולא בגלל שהתורה היא לא טובה,
אלא בגלל שאותם שכביכול מייצגים את התורה, נעבך,
לא תמיד יודעים איך לעשות את זה.אנחנו צריכים מקום שכל יהודי יכול לבו עם לב שבור,
וייצא גם כן שבור.
אבל לא שבור מתוך עצבות – שיתפוצץ מרוב שמחה!
שבור משמחה, שבור מנחת.~הרב קרליבך~
 
אין בעל גאווה גדול מיהודי המבקש להיות צדיק.
למה לו להיות צדיק?
כאשר אפשר להיות יהודי?!
~ רבי אהרון הגדול מקארלין~
 
חברים יקרים, אם אני הולך ברחוב ואני שומע אדם בוכה, זה נוגע בי ואני הולך לעזור לו.
אבל אם אני הולך ברחוב ושומע שהבן שלי בוכה, זה נוגע בי במקום הרבה יותר עמוק.
אותו דבר הקדוש ברוך הוא.
הוא שומע את התפילות של כל בני האדם,
אבל כשיהודי בוכה- זה משהו אחר לגמרי.
לקדוש-ברוך-הוא יש גם דרגות של עומק זו לפני זו, כביכול.
~ הרב שלמה קרליבך~
 
רק כשאתה מלא שמחה אתה יכול להתאחד עם הקדוש ברוך הוא.
~הרב קרליבך~
 
'אם עם ישראל יתאחד, הגויים לא יעזו לגעת בנו. אדרבה, הם ירצו להתקרב אלינו. כל העולם יהלל ויאמר: ישנו עם נפלא שבו כולם אוהבים זה את זה.'
(הרב קרליבך)
 
'אם עם ישראל יתאחד, הגויים לא יעזו לגעת בנו. אדרבה, הם ירצו להתקרב אלינו. כל העולם יהלל ויאמר: ישנו עם נפלא שבו כולם אוהבים זה את זה.'
(הרב קרליבך)
 
'טועמים את האחדות של הקדוש ברוך הוא כשאוהבים עוד בן אדם'
(הרב קרליבך)
 
'אם אתה רואה שיש חושך בעולם, סימן הוא שעליך להביא את האור'
(הרב קרליבך)
 
" כל אחד, כל אדם, הוא יהלום.!"
(הרב קרליבך)
 
'הילדים שלנו הם השליחים הטובים ביותר של בורא עולם.
הם מזכירים לנו שאנחנו צריכים לעשות כל שביכולתנו כדי להפוך 
את העולם הזה לגן – עדן!! (הרב קרליבך)
 
"מתי אני יודע שנפגשתי עם בת זוגתי האמיתית?
כשאני מסתכל על בת זוגי ואני מרגיש שאני מכיר אותה אלפיים שנה.
בעצם, אני לא יכול אפילו לדמיין שהיה זמן שלא הכרתי אותה. היא הייתה כבר חקוקה על ליבי."
יש התבודדות בין אדם לקדוש – ברוך הוא,
ויש התבודדות בין אדם לעוד אדם.
אדם שלא יודע איך להתבודד עם עוד אדם, 
לא יודע איך להתבודד עם הקדוש-ברוך- הוא.אדם שלא מתבודד עם אשתו, אדם שלא מתבודד עם הילדים שלו,
כשהוא מתבודד עם הקדוש-ברוך-הוא,
ה׳ יתברך אומר לו:
תשמע, תעשה לי טובה, תתבודד קודם עם הילדים שלך, תתבודד עם אשתך, תתבודד עם בני אדם שצריכים אותך.ראיתם פעם אדם ניגש אל חברו כדי לומר לו משהו,
וחברו בכלל לא מתייחס אליו?
מה הבעיה שלו? הוא מעולם לא התבודד.
כי אולי הוא מתפלל שלוש תפילות ביום, 
אבל הוא מעולם לא התבודד.~ הרב קרליבך~

כשאני רואה כמה הבן שלי קדוש ומיוחד,
אני טועם כמה אני קדוש ומיוחד לבורא עולם.
ואני רואה מזה כמה כל יהודי קדוש ומיוחד,
שהרי כולנו בנים למקום- ברוך הוא, וכל אחד קדוש ומיוחד.~ הרב קרליבך ~
בשבת הראשונה שנהייתי לרב בית הכנסת ׳קהילת יעקב׳ שהיה שייך לאבי-מורי עליו-השלום במנהטן,
נתתי ספר תורה לנשים בשמחת תורה כדי שירקדו עימו. קם אדם אחד ,וצעק:
איך אתה עושה דבר כזה? אמרתי לו: אחי, אם הנשים ראויות לשאת את הילדים הקדושים שלנו תשעה חודשים , הן גם ראויות לשאת את ספר התורה.
~ הרב קרליבך~
אתם יודעים? הכל כתוב בתורה, ובשולחן ערוך.
בסוכות מוכרחים סוכה,
חייבים ליטול ארבעה מינים.
אבל כשמגיעים לשמחת תורה
- אם אתה לא רוצה לרקוד,
אתה לא צריך.
אתה לא מוכרח.
אתה באמת יכול ללכת הביתה, 
להגיד ׳ על חטא׳
או ללמוד תורה,
ואתה יהודי צדיק.יש תורה שהיא כתובה למטה,
אש שחורה על גבי אש לבנה: 
כתוב בדיוק כמה ציצית,
כמה תפילין , מתי נכנסת שבת,
אבל שמחת תורה, לא כתוב כמה אתה צריך לרקוד,
לא כתוב שום דבר,
רק מנהג ישראל.אתם יודעים מה זה מנהג ישראל??
זה דבר שאתה לא צריך לעשות את זה מעיקר הדין
אבל אתה מרגיש שעליך לעשות את זה.
אין דין וחשבון לאף אחד;
רק אתה והקדוש – ברוך – הוא.כתוב בספרים הקדושים:
אם אתה רוצה לראות את הקשר שלך לתורה ולעם ישראל, 
תבדוק כמה אתה רוקד בשמחת תורה.
אם אתה רוקד קצת והולך הביתה – חבל, חבל.
איפה הקשר?
איפה הקשר למי שאמר והיה העולם?

אני מאחל לכם ולי ולכל עם ישראל,
שבשנה זו, בשמחת תורה, 
באמת נשמח עם התורה.
ושהתורה תהיה שמחה איתנו.
געוולד, שהתורה תחמם אותנו, 
ושאנחנו נחמם את התורה.

~ פתחו שערי הלב~

רבי נחמן אומר: יש טבע ויש מעבר לטבע. המעבר לטבע תלוי עד כמה אתה מאמין. להיות בגלות פירושו, שיש לנו בעיה להאמין שיש משהו מעבר לטבע.

שערו בנפשכם, אילו ידעתי שכל התורה היא קדושה רק בגלל שהיא ניתנה לי, איך הייתי זורק את עצמי על כל מלה. איך אני הייתי בוכה על כל מלה שבתורה להבין אותה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>